I de seneste år har Scientology været emne for offentlig debat flere gange også i Finland. Sammenlignet med andre lande er der ikke kommet ret meget frem om dens religiøse natur. I den følgende afhandling fokuserer jeg på spørgsmålet om, hvorvidt Scientology er en religiøs gruppe, og grundlaget for denne konklusion.

I. Ingen entydig definition på religion

Religioner og religiøse grupper udgør så forskelligartede fænomener, at videnskabsmænd ikke har kunnet nå til enighed om en definition på religion. Inden for finsk religionssociologi bliver religion ofte karakteriseret ved følgende fem træk, der er opstillet af amerikanerne Glock og Stark.

1. Et oplevelsesaspekt (religiøse følelser, oplevelser og visioner af det guddommelige osv.).

2. Et ideologisk aspekt (idéer om gud, liv efter døden, frelse).

3. Et rituelt aspekt (religionsudøvelse privat og som medlem af en givet trosretning såsom bøn, meditation, gudstjeneste og religiøse ceremonier omkring livets forskellige stadier).

4. Et intellektuelt aspekt (et kendskab til troens indhold).

5. Følgeaspekter (frelse, sindsro, korrekt opførsel).

Det antages almindeligvis i alle definitioner af religion, at der gives en bestemt opfattelse af, hvad tro består i, og at det, dersom den efterfølges, vil føre til harmoni med livets dybeste mening – hvad enten denne er en individuel guddom, et Højeste Væsen eller et kosmisk eller etisk livsgrundlag. For det andet hører der religiøse ritualer og opførselsnormer til religion. For det tredje skal en religion have en menighed af troende eller medlemmer.

II. Scientologer betragter Scientology som en religion
DOWNLOAD HVIDBOG