VII. Frelse

Ifølge Scientology er såvel dette livs som tidligere genfødslers traumatiske oplevelser en hindring for rationel adfærd og spirituel udvikling. Formålet med Scientologys auditering er at befri thetanen for det ”reaktive sind”, de dårlige minders lænker og at bringe frelsens mulighed frem i hukommelsen igen.

Målet er en gudlignende tilstand af fuldstændig OT (opererende thetan), hvor thetanen er fri for alle dette livs begrænsninger.

Bortset fra individuel frelse ser Scientology det som sin opgave at bringe hele vor planet i orden og skabe en civilisation, hvor der hverken er irrationalitet, kriminalitet eller krige.

Scientology finder i lighed med indiske religioner, at mennesket skal udfries fra fortidens gerninger (jævnfør karma i hinduisme og buddhisme), der har hobet sig op i kæden af mangfoldige genfødsler. Scientologys idé om at frelse omfatter både dette liv og livet efter døden. I begge tilfælde stilles Broen til Fuldkommen Frihed i udsigt.

Bortset fra individuel frelse ser Scientology det som sin opgave at bringe hele vor planet i orden og skabe en civilisation, hvor der hverken er irrationalitet, kriminalitet eller krige. I Scientologys terminologi er frelse synonymt med ”overlevelse”. Denne omfatter både indeværende liv og livet hinsides. Auditering og E-Meteret, der anvendes herunder, hjælper individet med at finde dets faktiske og oprindelige værensart.

VIII. Scientology Kirken
DOWNLOAD HVIDBOG