VI. Menneskebegreb

I Scientology er det en grundlæggende anskuelse, at mennesket frem for alt er et spirituelt væsen, en thetan, en slags immateriel og udødelig sjæl der besidder ubegrænset styrke og evner. Denne thetan tager en fysisk menneskekrop i besiddelse, når den kommer til verden.

I Scientology er det en grundlæggende anskuelse, at mennesket frem for alt er et spirituelt væsen, en thetan, en slags immateriel og udødelig sjæl der besidder ubegrænset styrke og evner.

Thetanerne blev engang indfanget i den materielle verdens lænker og mistede deres viden om deres faktiske væsensart. I denne henseende minder Scientology om gnosticisme og neo-gnosticistiske bevægelser, i hvilke det almindeligvis antages, at de sidder inde med en tabt (ofte hemmelig) viden om menneskets grundlæggende værensform, og at deres opgave består i at vække menneskets oprindelige spirituelle og guddommelige bevidsthed, sådan at det endda bliver i stand til frit at gå over grænsen mellem liv og død.

VII. Frelse
DOWNLOAD HVIDBOG