V. Guddommelighed og det hinsides

I Scientology siges meget lidt om Gud. Men Scientology tror på Gud eller eksistensen af guddommelighed. Det kræver ikke nødvendigvis en teistisk, personlig gud, men en guddommelighed i en eller anden form, et Højeste Væsen, eller, som Scientology ofte udtrykker det, den ottende indflydelsessfære eller Gudsdynamikken.

Man bør også huske på, at det langt fra er alle verdens religioner, der bekender sig til en personlig gud. Det gælder for eksempel en stor del af hinduismen. Og theravadabuddhisme er i sin filosofiske form ligefrem ateistisk. På trods af dette har den normalt status som en større religion.

VI. Menneskebegreb
DOWNLOAD HVIDBOG