L. Ron Hubbard, Scientologi Kirken og religionsfrihed

Religiøs frihed og tolerance har altid været et vigtigt princip i hjertet af Scientologi. Scientologi kirkens trosbekendelse af 18. februar 1954, skrevet af L. Ron Hubbard, grundlæggeren af Scientologi religionen, fastslår:

Vi i denne kirke tror: at alle mennesker har en umistelig ret til deres egne religiøse skikke og deres udøvelse. 

Hubbard engagerede sig hyppigt i sine skrifter og foredrag med at fremme og beskytte religiøs frihed og religiøs tolerance for medlemmer af alle trosretninger. For eksempel skrev han i sin udgivelse Vejen til lykke, i hvilken han skabte en ikke-religiøs moralkodeks:

Ethvert råd, man kunne give en anden om dette emne [religionsfrihed], er sikrest, når det simpelthen hævder, at ethvert menneske har ret til at vælge sin egen tro. Man kan frit prøve på at få andre til at acceptere ens egen tro. Man udsætter sig selv for fare, hvis man angriber andres tro, og endnu værre hvis man angriber og forsøger at skade andre på grund af deres religiøse overbevisning. [1]

På samme måde har Scientologi Kirken gennem hele sin eksistens engageret sig i aktiviteter for at fremme og beskytte religionsfrihed i hele verden for alle. Scientologer er helliget dette princip, som det bliver bevidnet gennem deres løfte om at ”støtte religionsfrihed til gavn for alle”. [2]

[1] Vejen til lykke, leveregel 18, L. Ron Hubbard, 1981. Se http://www.vejentillykke.org/thewaytohappiness/precepts/respect-the-religious-beliefs-of-others.html.

[2] En Scientologs Kodeks, punkt 12.

VII. To dimensioner
DOWNLOAD PDF