Frihed fra tvang

Friheden ”til at have eller at antage” en religion eller tro omfatter friheden til at vælge en religion eller tro, erstatte ens nuværende religion eller tro med en anden, eller vælge ateistiske synspunkter såvel som retten til at bibeholde sin religion eller tro. Artikel 18 af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder forhindrer tvang, der ville forringe retten til at have eller vælge en religion eller tro, herunder brugen af trusler, vold og strafferetlige eller økonomiske sanktioner for at tvinge troende til at holde fast ved deres religiøse overbevisninger og menigheder, til at afsværge deres religion eller tro eller til at konvertere. Regler eller praksis med tvangsforanstaltninger der indskrænker adgang til uddannelse, lægebehandling, beskæftigelse, servicekontrakter eller offentlig service gennem brugen af obligatoriske erklæringer eller udtalelser, der nægter forbindelse med en religion eller tro, strider ligeledes mod menneskerettigheder. [21]

Efter omhyggeligt samråd med andre trosretninger opsummerede og fremsatte Det andet Vatikanske Råd på ny mange af disse temaer om religiøs frihed og tolerance i Dignitatis Humanae, idet det inkluderede læren i denne erklæring vedrørende frihed fra religiøs tvang.

Et menneske har ret til religionsfrihed. Denne frihed betyder, at alle mennesker skal være immune overfor tvang af enkeltpersoner eller af sociale grupper eller enhver menneskelig magt på en sådan måde, at ingen må blive tvunget til at handle i strid med sine egne overbevisninger, det være sig privat eller offentligt, hvad enten man er alene eller i forbindelse med andre, indenfor passende grænser ... Denne menneskets ret til religiøs frihed skal anerkendes i de grundlovssikrede rettigheder, hvorefter samfundet styres, og derfor skal den blive en borgerlig ret. [22]

[21] FN’s Menneskerettighedskomité, generel kommentar 22, ¶ 5.

[22] Erklæringen om religiøs frihed, Dignitatis Humanae, kundgjort af Hans Hellighed Pave Paul VI, 7. december 1965.

XII. Frihed fra diskrimination
DOWNLOAD PDF