Begrænsninger fortolkes strengt

Modsat ubetinget og absolut ret til at have en religion eller tro, friheden til at manifestere sin religion eller tro gennem religionsudøvelse, kan tilbedelse, undervisning, overholdelse af religiøse forskrifter og praksis blive underkastet begrænsninger fra staten, men ”kun begrænsninger der er foreskrevet ved lov og er nødvendige for at beskytte offentlig sikkerhed, orden, sundhed eller moral eller de fundamentale rettigheder og friheder”. [38] Begrænsninger af nogen anden grund, såsom den nationale sikkerhed, er forbudt.

Disse begrænsninger fortolkes strengt under skrappe internationale standarder. Stater skal gå ud fra deres forpligtelse til at beskytte den garanterede ret til religionsfrihed, herunder retten til ligestilling og ikke-diskrimination. Begrænsninger pålagt skal fastlægges ved lov og må ikke blive brugt på en måde, der undergraver retten til religionsfrihed.

Menneskerettighedskomitéen og den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har instrueret embedsmænd i ”at forblive neutrale og upartiske” i religiøse spørgsmål og har været uvillige til at acceptere nogen restriktioner på religion og ser på eventuelle omstridte foranstaltninger med ”streng granskning”. [39] Begrænsninger må kun anvendes til de formål, som de blev udformet til; de skal være direkte forbundet og i forhold til specifikke behov, de var udformet til at tage sig af. Restriktioner må ikke pålægges med diskriminerende formål eller anvendes på en diskriminerende måde. Enhver restriktion i frihed til at manifestere en religion eller tro med det formål at beskytte moral skal baseres på principper, der ikke stammer fra en enkelt tradition. [40]

[38] International Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder, Artikel 18 (3), Europæiske Menneskerettighedskonvention, Artikel 9 (2).

[39] Grækenland (59/1995/565/651), 26. september 1996, ¶ 44; FN’s Menneskerettighedskomité, generel kommentar 22, ¶ 8.

[40] FN’s Menneskerettighedskomité Generel kommentar 22, ¶ 8, Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova (App. 45701), 2001.

XVII. Stigende social fjendtlighed imod religion i medierne
DOWNLOAD PDF