Rettigheder for arbejdsgivere, ansatte og frivillige

Lov om menneskerettigheder forbyder forskelsbehandling baseret på en ansats religiøse tro. Denne forskelsbehandling gælder ikke kun ansættelse og fyring, men alle vilkår, tilstande og privilegier for ansættelse. [26]

Direkte diskrimination involverer mindre gunstig behandling på grund af religion eller tro. Faktiske eksempler er, hvor en arbejdsgiver afviser at ansætte personer forbundet med en bestemt religion eller kræver, at alle ansøgere skal attestere, at de ikke deltager i en bestemt religion.

Indirekte diskrimination forekommer, når en tilsyneladende neutral bestemmelse eller praksis vil stille medlemmer af en bestemt tro i en uheldig situation, medmindre den uheldige situation kan forsvares. Faktiske eksempler er, når mandlige ansatte skal være glatbarberede, hvilket kunne diskriminere sikhiske mænd.

Fuld respekt for religiøs autonomi involverer erkendelsen af, at individer har ret til at manifestere deres religion i deres private liv ved at arbejde som frivillig i deres religiøse samfund ved at engagere sig i missionsaktiviteter eller andre servicer, der fremmer religiøs mission i deres samfund. [27]

 

[26] Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Artikel 18, International Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder, Artikel 18, Europæiske Menneskerettighedskonvention, Artikel 9, EU-ligestillingsdirektiv om ansættelse, den Internationale Arbejdsorganisation Konvention nr. 111.

[27] Jehovas Vidner i Moskva v. 302/02), 10. juni.

XIV. Dannelse, registrering eller anerkendelse af juridiske religiøse entiteter
DOWNLOAD PDF