I. Introduktion

Blandt andre ting er religioner særegne forsøg på at frembringe hellig tid og helligt rum. Religioner bestemmer de hellige dage i en hellig kalender for speciel helligholdelse, højtideligholdelse eller mindefest. Religioner bestemmer også hellige steder – steder til dyrkelse, steder af samling og steder for pilgrimsrejser – for speciel rituel opmærksomhed. Ved at deltage i hellig tid og rum lægger mennesker grunden til deres religiøse forpligtelser i verden.

Alle religioner – selv ”nye, religiøse bevægelser” – finder måder at gøre tid og rum helligt. I den internationale, hellige kalender for Scientology Kirken er for eksempel den 11. november betegnet som ”National Founding Day, Sydafrika,” og den fejrer etableringen af den første Scientology Kirke i Sydafrika, kirken der blev grundlagt i Johannesburg i 1957. Selvom foredrag om Scientology var blevet givet i Johannesburg så tidligt som 1955, markerede grundlæggelsen af den første kirke der begyndelsen for Scientologys organiserede, religiøse liv i Sydafrika.

Efter mere end et årti med vækst mødte kirken modstand fra den sydafrikanske regering. Under ledelse af sundhedsministeriet blev en formel undersøgelseskommission afholdt mellem april 1969 og december 1970 for at undersøge Scientology Kirken. Ved indgivelse af en rapport i 1972 udsendte kommissionen den anbefaling, som ikke kan underbygges, at Scientology ikke bør blive juridisk anerkendt som en kirke eller en religion i Sydafrika.

Men på trods af kommissionens anbefaling fik Scientology Kirken lov til at registrere sig som en almennyttig organisation. I den internationale hellige kalender for Scientology markerer den 16. januar helligdagen ”Recognition Day Africa” til minde om dagen i 1975, hvor Scientology Kirken blev anerkendt som en almennyttig organisation i Sydafrika. Kirken afventer imidlertid fuld juridisk anerkendelse, i overensstemmelse med den anerkendelse som Scientology har modtaget andre steder i verden som en ægte religion i Sydafrika. Når det sker, kan en ny helligdag tilføjes til den internationale hellige kalender for Scientology Kirken.

I frembringelse af hellige rum har Scientology Kirken etableret steder til dyrkelse i de fleste af de større bycentre i landet. Følgende udspillet fra den første kirke i Johannesburg blev Scientology Kirker grundlagt i Cape Town i 1961, i Port Elizabeth i 1962, i Durban i 1963 og i Pretoria i 1968. En anden kirke blev grundlagt i Johannesburg og tjente Johannesburg North i 1981. Som ethvert helligt sted er disse kirker steder til specielle former for religiøs aktivitet. Ordinerede præster i disse kirker tilbyder en bred vifte af religiøse tjenester inklusive søndagsprædikener, præstelig rådgivning og ritualer til bryllupper, navngivning og begravelser, der gør disse steder, vitale centre for Scientologys religiøse liv.

Scientology er en ”anvendt religiøs filosofi. Dens mål er at bringe en person til en forståelse af sig selv og sit liv som et åndeligt væsen og i forhold til universet som helhed.” Scientology Kirken udvikler med andre ord en religiøs måde at være menneske, der bliver realiseret i forhold til hellige og overmenneskelige dimensioner af livet.

Ligesom enhver anden religion er Scientology derfor et markant menneskeligt forsøg på at frembringe hellig tid og helligt rum. Men også ligesom enhver anden religion er Scientology et markant menneskeligt forsøg på at være et menneske. Ved kirkens egen definition er Scientology en ”anvendt, religiøs filosofi. Dens mål er at bringe en person til en forståelse af sig selv og sit liv som et åndeligt væsen og i forhold til universet som helhed.”1 Scientology Kirken udvikler med andre ord en religiøs måde at være menneske, der bliver realiseret i forhold til hellige og overmenneskelige dimensioner af livet.

Standard akademiske definitioner på religion har en tendens til at fokusere på enten det overmenneskelige eller hellige træk ved religiøse verdener. I en tilgang til at definere religion, der kan spores tilbage til det 19. århundredes antropolog, E. B. Tylor, er religion i bund og grund et engagement i overmenneskelig transcendering. I disse rammer er religion en række overbevisninger og udøvelser i forbindelse med åndelige, overnaturlige eller overmenneskelige væsner, der hæver sig over og går ud over det normale niveau af menneskelig eksistens. I en anden tilgang til at definere religion, som kan spores tilbage til sociologen Emile Durkheims arbejde, er religion en række anskuelser og udøvelser forbundet med en hellig fokus, der samler et menneskeligt samfund. Fra dette perspektiv giver religion livet hellig betydning og styrke gennem overbevisninger om myter og doktriner, gennem udøvelse af ritual og etik, gennem personlig oplevelse og gennem former for social organisation.2

Helt sikkert kan Scientology Kirken, som opstod fra åndelige helbredelsesteknikker i Dianetics formuleret i 1950 af dens grundlægger L. Ron Hubbard, defineres som en religion inden for rammerne af standard definitioner. Men akademiske redegørelser har tendens til at ignorere den politiske dynamik med nægtelse og anerkendelse, der er involveret i at definere religion. Før man skitserer Scientology religionens basale træk, vil det derfor være nødvendigt her at reflektere kort over den bestridte historie for anerkendelse af religion i Sydafrika.

II. Anerkendelse af religion
DOWNLOAD HVIDBOG