VI.Religiøs oplevelse

Ifølge religionshistoriker Mircea Eliade findes den tidligste form for religiøs oplevelse i udøvelsen af shamanisme. Ved at anvende hvad Eliade kaldte ”gammeldags ekstaseteknikker”, går shamaner ind i trancetilstande, påstår at bevæge sig ud af deres kroppe og udøver den opnåede kraft af deres enestående oplevelser for at helbrede kroppen, sindet og ånden.27 I lokale, mindre oprindelige religioner over hele verden har shamanen repræsenteret standarden til definition på naturen af religiøs oplevelse.

Som antropolog Felicitas Goodman28 har hævdet, frembragte shaman-teknikker ikke kun den ældste, men også den mest vedholdende og vedvarende form for religiøs oplevelse, trancen. Gennem forskellige teknikker – meditation, bøn, messen, sang, dans og så videre – har religioner fremkaldt og kultiveret oplevelsen af trance. Ifølge Goodman repræsenterer trancetilstande fællesnævneren bag alle religiøse oplevelser. Med Goodmans udtryk fremkalder alle religioner, uanset om de ved det eller ej, oplevelser af trance.

Selvom Scientology Kirken benytter specifikke ”ekstaseteknikker,” de procedurer og processer der er omtalt som dens ”religiøse teknologi”, har kirken konsekvent insisteret på, at den religiøse oplevelse understøttet af disse udøvelser ikke bør opfattes som trance. Desuden har disse teknikker i modstrid med de miskrediterede påstande fra antikultpropaganda ingen forbindelse til processer som hypnose eller ”hjernevask”.29 I stedet er de religiøse teknikker, der bruges i Scientology Kirken, rettet mod at opleve en større klarhed af åndelig bevidsthed.

For Scientology er religiøs oplevelse dybest set et spørgsmål om at opnå forståelse. Egenskaberne ved forståelse er fremstillet som en trekant – ARC-trekanten – der omfatter tre bestanddele: affinitet, realitet og kommunikation.

For Scientology er religiøs oplevelse dybest set et spørgsmål om at opnå forståelse. Egenskaberne ved forståelse er fremstillet som en trekant – ARC-trekanten – der omfatter tre bestanddele: affinitet, realitet og kommunikation. Som det første hjørne af trekanten betyder Affinitet den grad af nærhed, hengivenhed eller kærlighed, der opleves i forhold til en anden person. Det andet hjørne, Realitet, indikerer en enighed mellem mennesker om, hvad der tilsyneladende er tilfældet i enhver situation. Ved det tredje hjørne definerer Kommunikation udvekslingen af idéer. Som den vigtigste del af denne ARC-trekant kan klar kommunikation danne grundlag for at skabe affinitet og gensidig enighed mellem mennesker om realitet. Men eftersom alle tre aspekter af forståelse er indbyrdes forbundne, er ARC-trekanten beskrevet som voksende, som forståelse stiger. Som en formel for at forstå beskaffenheden af forståelse fungerer ARC-trekanten som en målestok for ekspanderende bevidsthed.

Religiøs oplevelse i Scientology udvikler sig gennem en serie af trindelte niveauer. Ved at have opnået de nødvendige ”releases” fra betingning af det reaktive sind kan en person opnå den erfaringsmæssige tilstand clear. Scientology Kirken hævder: ”Clear-tilstandens fulde pragt har ikke nogen komparativ beskrivelse i nogen eksisterende litteratur i vores kultur.”30 Som mystisk oplevelse i almindelighed kunne oplevelsen af at være clear, derfor betegnes som ubeskrivelig, som en tilstand af bevidsthed, som er ud over, hvad der kan beskrives med ord. Imidlertid er den tilstand af bevidsthed også som mystisk oplevelse kendetegnet ved en ophøjet bevidsthed, hvor ny viden og indsigt er opnået.

Ud over tilstanden clear giver Scientology teknikker for at opnå endnu højere niveauer af åndelig frihed og evne. Som opererende thetan siges en person, der oplever disse højere niveauer, at blive en ”vidende og villig årsag over Liv, Tanke, Materie, Energi, Rum og Tid”.31 Ekstraordinære evner hævdes for den opererende thetan. Som en shaman for eksempel antages en opererende thetan at kunne opleve bevidst viden uafhængigt af den fysiske krop. På disse højere niveauer er den større evne dog genvundet af en opererende thetan-oplevelse af evigheden. Igennem den oplevelse opnår personen viden om udødelighed og frihed fra cyklussen af fødsel og død. Den åndelige viden, frihed og power repræsenteret af opererende thetan er det ultimative mål med Scientology religionen. I bund og grund repræsenterer disse evner kulminationen af en religiøs søgen efter åndelig frelse og udødelighed.

VII. Religiøs organisation
DOWNLOAD HVIDBOG