IV. Religiøst ritual

Ligesom enhver religion afholder Scientology Kirken formaliserede, repetérbare og ekstraordinære typer af religiøs handling, der udgør ritual. Helt sikkert omfatter Scientologys ritualer ceremonier, der minder om andre religioners kendte udøvelser. Ordinerede Scientology præster foretager ritualer foreskrevet af kirken til bryllupper, dåb (kaldet navngivninger i Scientology) og begravelser. De udfører også regelmæssige søndagssamlinger i Scientologys steder til dyrkelse. I Scientology Kirken er disse ritualer dog ikke noget mål i sig selv. De giver formelle lejligheder til at styrke Scientologys befriende viden. Som L. Ron Hubbard forklarede: ”I en Scientology kirketjeneste bruger vi ikke bønner, fromme holdninger eller trusler om fordømmelse. Vi anvender de fakta, de sandheder, den forståelse, som er blevet opdaget i Scientology videnskaben. Vi læser ikke op fra Bibelen (eller Koranen eller Tora eller de vediske hymner for den sags skyld) og siger til folk forsamlet der – ’se, det her er noget, I er nødt til at tro på’.” 21 Igen er målet med Scientology ikke at dyrke en from tillid til en personlig guddom, en hellig tekst eller en religiøs udøvelse; målet er at opnå religiøs viden.

Ordinerede Scientology præster foretager ritualer foreskrevet af kirken til bryllupper, dåb (kaldet navngivninger i Scientology) og begravelser. De udfører også regelmæssige søndagssamlinger i Scientologys steder til dyrkelse.

På vejen mod denne befriende viden er den centrale, rituale udøvelse i Scientology Kirken kendt som auditering. Fra det latinske audire, der betyder at høre eller lytte, udføres auditering i sessioner, der holdes mellem en novice og en erfaren auditor, der lytter omhyggeligt og kontrollerer forløbet. Den teori, der understøtter denne praksis, fremsætter, at mennesker har et analytisk sind, der behandler oplysninger, og et reaktivt sind, som oplagrer erindringer af alle smertefulde oplevelser fra fortiden. Da mange af disse oplevelser var traumatiske, bærer det reaktive sind dybe spor eller psykologiske ar, der bliver omtalt som engrammer. Disse psykologiske problemer er blevet implanteret fra tidligere oplevelser i livet, fra prænatale oplevelser og fra tidligere livstider. Skønt engrammer er lejret i det reaktive sind, kan de bringes til klar bevidsthed og blive afklaret gennem auditering. Som hjælp i denne proces anvendes i auditeringssessioner et elektronisk meter – elektropsykometer eller E-Meter – til at måle psykologiske ladninger forbundet med det reaktive sind. I Scientology udtryk er E-Meteret en religiøs genstand brugt i sessioner under præstelig vejledning. Gennem auditering kan engrammer frigøres, hvilket resulterer i en tilstand, som scientologer henviser til som clear.

Selvom den trækker på visse psykodynamiske teorier og metoder, kan auditering forstås som et ritual, der kombinerer funktionerne i religiøs healing, bekendelse og meditation.

For det første kan auditering forstås som rituel helbredelse. Som historiker af religioner Jonathan Z. Smith engang bemærkede, ”en religion, der ikke helbreder, kan ikke overleve længe”.22 I den moderne verden har religiøse traditioner overgivet ansvaret for helbredelse af kroppen og sindet til en videnskabelig, medicinsk profession. Som andre ”nye, religiøse bevægelser” har Scientology Kirken dog arbejdet på at generhverve denne religiøse funktion af helbredelse. Scientology praksis er specielt rettet mod at opnå en åndelig helbredelse, der kan have positive konsekvenser for sundhed og velbefindende af sindet og kroppen.

For det andet har auditering mange af de egenskaber, som religiøse ritualer med skriftemål har. Som et bekendt træk ved den romerskkatolske udøvelse, hvor anger, bekendelse til en præst, og bodshandlinger danner en vigtig, rituel cyklus, forekommer skriftemål også som et ritual i buddhisme. Ifølge det buddhistiske skrift Mahavagga, hvis nogen ”husker at have begået en synd og igen ønsker at blive ren, lad ham afsløre den synd, han har begået, og når den er blevet afsløret, vil alt gå godt med ham”.23 I det buddhistiske ritual kræver en tilstand af åndelig renhed, som i nogle henseender ligner, hvad Scientologer henviser til som clear, derfor at genkalde erindringer fra fortiden og afsløre dem gennem tilståelse.

For det tredje minder udøvelse af auditering, specielt i fremskredne stadier af ”solo-auditering,” om mere traditionelle religiøse ritualer af meditation. I buddhistisk udøvelse bruges for eksempel ofte rituelle hjælpemidler til at fokusere opmærksomheden. Den mediterende kunne koncentrere sig om et visuelt design, en hellig tone eller en gådefuld gåde til at opnå en ny klarhed af bevidsthed. Hyppigt styres meditation af en lærer, der observerer fremgangen for nybegyndere.

Ud over auditering tilvejebringer Scientology uddannelse som et undervisningsprogram, der genvinder den religiøse dimension af aktiviteten studie. I mange religiøse traditioner er intensive studier af hellige tekster et vigtigt, religiøst ritual. I det jødiske yeshiva er for eksempel studiet af hellige tekster under overvågning af en talmudisk mester udtrykkeligt forstået som en religiøs aktivitet med alle kendetegnene på ritual. På samme måde omfatter Scientology uddannelse et intensivt engagement med hellige tekster under præstelig overvågning som en betydelig religiøs aktivitet. Ligesom Scientology Kirken har forsøgt at genvinde den religiøse funktion af helbredelse, har den også arbejdet på at genoprette den religiøse betydning af disciplineret studieaktivitet.

V. Religiøs etik
DOWNLOAD HVIDBOG