VII. Religiøs organisation

Founding Church of Scientology blev grundlagt som et religiøst samfund i Washington D.C. den 21. juli 1955 til ”udbredelsen af den religiøse tro kendt som Scientology og til at fungere som en kirke for religiøs dyrkelse af den trosretning”. Over de næste tredive år blev Scientology Kirken udvidet dramatisk til at blive en global religion. Ligesom enhver religion er Scientology religionen forankret i specifikke steder til dyrkelse. Den sociale organisation af den internationale Scientology Kirke er baseret på et hierarki af fem forskellige typer af religiøse centre.

Først leverer Scientology missioner intro-servicer og auditering til niveauet clear. Selvom missioner hovedsageligt er i opsøgende arbejde for folk, der ikke er bekendt med Scientology, er de også autoriseret til at levere alle de grundlæggende ”veje til Broen”. Når en mission opnår tilstrækkelig størrelse, kan den blive en kirke.

Dernæst giver Scientology Kirker al den auditering, uddannelse og andre religiøse tjenester, der fås i missioner. Men kirker tilbyder også avanceret uddannelse til auditorer og har autoriteten til at ordinere præster. Regelmæssige søndagssamlinger afholdes.

For det tredje er der Saint Hill kirker og Avancerede Organisationer, som er religiøse centre for avanceret auditering og uddannelse. Beliggende i Sussex, København, Los Angeles, og Sydney specialiserer disse centre sig i religiøs teknologi til at opnå de indledende niveauer af opererende thetan.

For det fjerde er der Flag Service Organisationen, der ligger i Clearwater, Florida, og er det åndelige hovedkvarter for den internationale Scientology Kirke. Centret giver alle religiøse Scientology servicer inklusive højere niveauer af uddannelse som opererende thetan og den højeste grad af uddannelse for auditorer.

For det femte er der Flag Ship Service Organisationen, som udfører sine tjenester på Freewinds, et 135 m langt skib med base i Caribien, det eneste Scientology center der tilbyder det højeste niveau af auditering. Desuden tilbyder Flag Ship Service Organisationen specielle kurser og religiøse fristeder for åndelig fremgang.

Dette hierarki af religiøse centre fungerer under bemyndigelse fra moderkirken i Los Angeles, Den Internationale Scientology Kirke. Som ansvarlig for bevarelse og udbredelse af Scientology religionen har den internationale Scientology Kirke etableret adskillige underordnede afdelinger. Golden Era Productions producerer og formidler et bredt spektrum af publikationer, film og optagelser. To forlag – Bridge Publications i Los Angeles og New Era Publications i Danmark – håndterer udgivelse af bøger af L. Ron Hubbard. Selvom det ser ud som en moderne foreningsstruktur, tjener den kirkelige organisation religiøse interesser ved at føre tilsyn med bevarelsen og ekspansion af Scientology religionen over hele verden.

Udover at bevare og udbrede sin religiøse teknologi har Scientology Kirken udviklet en vifte af offentlige tjenester inden for områderne rehabilitering af stofmisbrugere, reformering af kriminelle, forretningsadministration og uddannelse.

Viet til bevarelsen af kirkens hellige skrifter og religiøse idéer registrerer Religious Technology Center og fører tilsyn med brugen af Scientology varemærker og copyrights. I overvågning af religionens ortodoksi opretholder Religious Technology Center renheden af dens lære og sikrer, at kirkens tjenester bliver udført på et etisk grundlag.

Uden for kirkens hierarki blev Church of Spiritual Technology etableret i 1982 for at sikre overlevelsen af religionen ved at bevare skrifterne af L. Ron Hubbard på uforgængelige materialer. I angivelse af, at disse skrifter betragtes som hellige skrifter, har Church of Spiritual Technology udviklet forskellige metoder til bevarelse, herunder indskrivelse af Hubbards tekster på rustfri stålplader, der skal opbevares i titaniumbeholdere, som vil garantere permanent overlevelse af de bærende dokumenter for Scientology religionen. På denne måde har Church of Spiritual Technology overtaget ansvaret for at beskytte de hellige skrifter mod ”enhver tænkelig katastrofe for at fremtidige generationer, selv vilde omvandrende stammer, tusinder af år fra nu vil have skrifterne til at genoplive religionen”.32

Udover at bevare og udbrede sin religiøse teknologi har Scientology Kirken udviklet en vifte af offentlige tjenester inden for områderne rehabilitering af stofmisbrugere, reformering af kriminelle, forretningsadministration og uddannelse. Narconon leverer service og støtte til at reducere brug af stoffer; Criminon arbejder med dømte kriminelle for at afholde dem fra at vende tilbage til fængslet; Vejen til lykke-programmet støtter udviklingen af personlig moral og social etik, og Applied Scholastics har uddannelsesprogrammer i metoder til at studere og lære. Gennem disse og andre programmer udstrækker Kirken herved sin religiøse mission ind i sociale tjenester.

Det centrale fokus for Scientology Kirken forbliver dog dens religiøse mission. Som L. Ron Hubbard havde til hensigt, er Scientology blevet planlagt på et religiøst, organisationsmæssigt grundlag i hele verden. Ikke alle ”nyreligiøse bevægelser” har været så tilpas med at blive identificeret som religioner. For eksempel insisterede Transcendental Meditation, grundlagt af Maharishi Mahesh Yogi, på, at det ikke var en religion; det var en verdslig organisation, som tilbød en rent videnskabelig teknik for reduktion af stress.33 Men Scientology har altid været afklaret om sin status som en religiøs organisation. Den status er blevet bekræftet over hele verden af regeringer, som har givet kirken den samme juridiske anerkendelse og skattefritagelse givet enhver religion.

VIII. Scientology i Sydafrika
DOWNLOAD HVIDBOG