En ny ”bog-religion” i søgen efter ortodoksi

Scientology Kirken har som etablerede religioner en omfattende samling litteratur med et komplet bibliotek af tekster, foredrag og film, som alt har at gøre med L. Ron Hubbards forskning og opdagelser af Menneskets natur og ånden. Dette bibliotek, der består af talrige bøger inklusive de uhyre store encyklopædiske bind og tusinder af båndindspillede foredrag, er et synligt vidnesbyrd om, at Scientology Kirken skal anerkendes som en ”bog-religion”. Denne tendens falder sammen med sådanne verdensreligioner som hinduisme, buddhisme, konfucianisme, taoisme, judaisme, zarathustrismen, kristendom og islam for eksempel.

Den meget store mængde af tekster, foredrag og dokumenter, der er skrevet, indspillet og produceret af L. Ron Hubbard, omfatter samlingen af Scientologys skrifter. Det er grundlaget for de bestræbelser, de praktiserende medlemmer af kirken ofte bruger hele livet på at studere og arbejde i retning af Dianetics og Scientologys endelige mål, som kaldes tilstandene clear og opererende thetan.

Autoriserede tekster spiller en speciel rolle for scientologer i overførelse af viden og traditioner, som tilsyneladende betragtes som hellig. Det fortsatte arbejde i disse tekster kaldes ikke ”teologi”, men ”teknologi”, et begreb som har en meget speciel betydning i scientolog-kredse. Hubbard betragtes som ”kilde til teknologien”, hvis budskab betragtes som så enestående og uforanderlig, at det ikke kan fortolkes af hvem som helst. ”Åndelig succession” er vigtig, men det er ikke forbundet med personer, som det er tilfældet i de fleste kristne kirker, men til bøger i stedet; ingen i Scientology Kirken kan således påberåbe sig at have nogen autoritet til at blive ”sendebud” med ret til at fortolke Hubbards skrevne eller mundtlige budskab i dag eller senere.

Et religiøst selskab, Religious Technology Center (RTC) i Los Angeles, blev i overensstemmelse hermed skabt i 1982 for at holde ”den endelige, kirkelige autoritet vedrørende standarden og den rene anvendelse af L. Ron Hubbards religiøse teknologier”. Det er et ansvarligt organ til ”at sikre religionens renhed og Scientologys skrifter”. Dets opgave har været at beskytte Hubbards tekster, ikke at fortolke dem.

Oprettelsen af RTC symboliserer en klar tendens i retning af ortodoksi, hvilket er et almindeligt træk for andengenerationen i dannelsen af enhver religion. I processen at opbygge en religion, for eksempel ved doktrinære stridigheder eller andre grunde er det ofte nødvendigt at bygge en ”kanon” for den religion, til at gøre en forskel mellem dogmatisk ”kerne” og ”de andre” tekster for at beskytte profetens budskab og renheden af doktrinen mod kætterske og sekteriske bestræbelser.

En anden vigtig proces i forbindelse med dette er idéen om moderkirkens autoritet. The Founding Church of Scientology of Washington D.C. var den første moderkirke, indtil denne rolle i midten af 1960’erne blev givet til Scientology Kirken i Californien. Siden stiftelsen af Church of Scientology International (CSI) i 1981 er denne rolle på en naturlig måde skiftet til den nyligt oprettede gruppe, som nu betjener alle Scientology kirker fra dens hovedkvarter i Los Angeles.

VI. Scientologers ritualer og livsstil
DOWNLOAD HVIDBOG