Scientologys rolle i udveksling mellem religioner

Religioner i dag mødes i gaderne og ghettoer i den bymæssige verden snarere end blot i de fredfyldte landskaber; religioner og verdensopfattelser mødes, hvor folk mødes i deres livs og også dødsfalds transithaller, meget ofte endog inden for familier. Det vedrører især Scientology Kirken, som både er moderne, urban og familiecentreret.

Scientology Kirken i dag tager meget aktivt del i interreligiøse dialoger med repræsentanter for de store verdensreligioner såvel som sådanne nye religioner som Unification Church, neo-hinduistiske og -buddhistiske bevægelser. I disse afhandlinger behandles der ikke blot religiøse spørgsmål, men spørgsmål om krig og fred, økologi og forurening, familiens fremtid, kvinders rolle osv., og nye programmer og funktioner iværksættes på en global basis.

Scientology Kirken i dag tager meget aktivt del i interreligiøse dialoger med repræsentanter for de store verdensreligioner såvel som sådanne nye religioner som Unification Church, neo-hinduistiske og -buddhistiske bevægelser. I disse afhandlinger behandles der ikke blot religiøse spørgsmål, men spørgsmål om krig og fred, økologi og forurening, familiens fremtid, kvinders rolle osv., og nye programmer og funktioner iværksættes på en global basis.

VIII. Scientology som en ny religion
DOWNLOAD HVIDBOG