Introduktion

Denne fællesrapport om Scientology Kirken er skrevet af en lærd i religion og en socialrådgiver og videnskabsmand. Fokus er på Scientology Kirkens baggrund, historie og nuværende status. Hovedspørgsmålet, der skal besvares nedenfor, er Scientologys rolle og den mulige status som ”religion”: Er Scientology en religion eller ej?

Scientologys historie er kort. Den kunne enten være startet fra udgivelsen af Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed af L. Ron Hubbard i 1950 eller fra grundlæggelsen af den første Scientology Kirke i Los Angeles, Californien, i 1954. Begge er selvfølgelig forbundet til Hubbard (1911-1986), kaldet grundlægger, og hans tankegang og livshistorie, fordi det var ham, der både skabte Dianetics principper og skabte Scientologys doktriner.

Den kendsgerning, at Scientology har sine rødder i Amerika, har ført til nogle kulturelle detaljer, der hører til kirken. Dens modersmål har været engelsk og dens livsstil så amerikansk, at det periodisk kunne have forstyrret dens bestræbelser på at udbrede sig dybere til kulturer, der talte andre sprog. Til trods for dette er den samtidige udbredelse af Scientology Kirken bemærkelsesværdig selv i lande uden for vestlige territorier.

I løbet af 40 år har Scientology Kirken, ifølge en rapport fra kirkens præsident i 1994, etableret et fundament i 107 lande over alle kontinenterne. Antallet af de etablerede organisationer – enten en kirke, en mission eller en hvilken som helst organiseret gruppe af praktiserende personer – var dengang 2.318, et tal som hurtigt er vokset.

Væksten er især bemærkelsesværdig i Central- og Østeuropa såvel som områder af det tidligere Sovjetunionen fra Moskva og St. Petersborg over til Ukraine, Kasakhstan, Moldova og hele vejen til Sibirien: 21 nye missioner i 1994 og 24 i 1995. Ungarn med over 10 missioner er et andet center i Østeuropa. Med en væksttendens også i fjerne områder som Kina, Australien, New Zealand, Afrika og Latinamerika nærmer Scientology Kirken sig global udbredelse, i det mindste geografisk.

Det samlede antal praktiserende scientologer eller menighedsmedlemmer er millionvis. Det er dog vanskeligt at give i præcise tal grundet kirkens specielle natur som ud over rum til religiøse ritualer, også er en arbejdsplads og et komplekst socialt center for de involverede og interesserede uden at nødvendiggøre fuldtids hengivenhed hos folkene i og omkring den. Det er typisk for mange trosretninger.

Ifølge Church of Scientology International var der i 1994 cirka 8 millioner scientologer over hele verden.

II. Om begrebet religion
DOWNLOAD HVIDBOG