Scientologers ritualer og livsstil

Hubbard kaldes grundlægger af sin menighed. Det er sammenfaldende med en vigtig sondren foretaget i komparative studier mellem ”grundlagte” og ”etniske” religioner. De tidligere sporer deres oprindelse fra en eller anden person, selv når han ikke syntes, han havde grundlagt den (Jesus, Kong-fu-tse, Lao Tse). Den sidstnævnte har ikke nogen navne, der skal huskes, men mundtlige etniske traditioner i stedet. En nødvendig proces i opbygningsprocessen af enhver grundlagt religion finder sted, når en indre kreds af menigheden viser sig, som samles omkring deres mester, og er klar til at følge ham. Da adskillige personer besluttede at etablere Scientology Kirken i 1954, blev L. Ron Hubbard naturligvis dens åndelige leder. Efter at have besluttet at trække sig tilbage fra sine pligter som direktør for den voksende kirke, blev statussen grundlægger legendarisk, som tiden gik.

Den ofte kritiske betydning, som følger en stifter af en religions fysiske død, var ikke særlig problematisk i Scientologys historie, fordi Hubbard i løbet af sit liv havde opgivet sine formelle funktioner som leder af sin kirke. Allerede før han gik bort i 1986, var grundlæggeren blevet æret, og et lokale i hver Scientology Kirke rundt om i verden var blevet helliget ham. Uanset hvilken måde det måtte være sket, har denne form for proces i en religions-fænomenologisk komparativ vist sig at være en af de allernødvendigste i dannelsen af enhver ældre eller nyere religion, som betragter sig selv som være blevet grundlagt af nogen.

Selvom Scientology kirker, missioner og andre centre og hovedkvarterer indikerer symbolerne for et fungerende socialt miljø, har de altid et sted til dyrkelse, et helligt rum til ugentlig andagt og familieceremonier. Grundlæggerens ånd, som ifølge Scientology skrifter om menneskelig overlevelse er til stede, selv efter ”L. Ron Hubbard forlod sin krop” ved sin død i 1986, udtrykt gennem masser af hans bøger og billeder.

Scientology Kirken har sin egen mytologi relateret til livet og dens grundlæggers lære. Den har også sin egen årlige mindekalender til minde om årsdage i grundlæggerens liv og kirkens historie.

Søorganisationen (eller Søorgen) er en speciel orden, der blev grundlagt i 1967, da Hubbard besluttede at trække sig tilbage fra sin stilling som administrerende direktør for kirken for at koncentrere sig om sit litterære arbejde om bord på et skib. De, der dengang var de første til at følge ham, blev kernen i den nyetablerede religion. Som tiden gik, blev denne gruppe en mytisk model, der blev betragtet og respekteret som kernen blandt de mest ivrige medlemmer af kirken. Alle medlemmer af Søorganisationen arbejder fuldtids for religionen ved at tjene på stab i kirkerne på de højere niveauer. Beviset for deres engagement er ansættelseskontrakten i Søorganisationen ”for den næste milliard år”.

Denne form for religiøs orden minder i mange henseender om grupper af disciple, der samledes omkring sådanne stiftere af verdensreligioner som Jesus eller Muhammad eller munkeordenen omkring prins Gautama, da han blev Buddha. Det er en meget specifik manifestation af religiøs mytologi og symbolisme. Som sådan er det et af kriterierne, vi baserer vores konklusion på, at Scientology er en ny religion.

Det er typisk for medlemmer af kirkens religiøse orden, at de tilsammen danner en slags udvidet familie, der helliger det meste af deres tid til deres arbejde for og i kirken, og samtidig tager sig af hinandens daglige behov også økonomiske, selv deres børn. Denne form for livsstil er så vidtspændende, at medlemmer af Søorganisationen sædvanligvis selv stifter familier blandt sig. Den menige sømands uniform, der bæres af Søorganisationens medlemmer, er en vigtig samlende faktor på både emotionelle og sociale niveauer.

Størstedelen af medlemmerne af kirken er menighedsmedlemmer, der tager del i auditering, kurser og andre af Scientology Kirkens tilbud, men bor og arbejder uden for Kirken. De kommer fra alle samfundslag. De er en del af den lokale Scientology menighed og det religiøse samfund og orienterer i forskellige grader deres liv omkring Scientology som deres religion. De lever efter Scientologys etikkodekser og standarder, idet de anvender Scientology principper og metoder i deres liv og opdrager deres børn til at leve og opføre sig som scientologer.

Mytisk set overskrider denne åndelige forbindelse i Scientologys lære de normale grænser for menneskelig eksistens. I stedet for reinkarnation, som der for eksempel undervises i i hinduisme og buddhisme, har Scientology udviklet en særlig doktrin om ”tidligere liv”. Scientologer kan godt fortælle om deres tidligere liv, for eksempel under auditering, når de bevæger sig til tilstande af clear og opererende thetan, den sindets harmoni, der nås som det endelige trin i Scientologys vej til åndelig oplysning og minder om buddhistisk oplysning.

Scientology Kirken ordinerer præster, efter de har gennemgået et særligt præsteuddannelseskursus. De uddannede og ordinerede præster, både kvinder og mænd, tager sig af ritualerne ifølge de rituelle håndbøger. De vigtige hellige handlinger dækker både de procedurer, der vedrører den ugentlige søndagsandagt, og ”overgangsriter”, der drejer sig om de vigtigste øjeblikke i den menneskelige livscyklus. Scientology Kirken er blevet præcis i dette anliggende og har skabt flere modeller til navngivninger, bryllupper og begravelsesceremonier med prædikener holdt af grundlæggeren, der skal tjene som eksempel.

VII. Scientologys rolle i udveksling mellem religioner
DOWNLOAD HVIDBOG