Om kilder til Scientology

En oversigt over den hurtigt voksende litteratur, der har at gøre med Scientology Kirken, antyder, at en skelnen kunne foretages mellem dybest set fire kategorier af publikationer:

1. Skrifterne og de indspillede foredrag og film af L. Ron Hubbard, som er Scientologys skrifter.

2. Ud over det bemærkelsesværdige omfang af skrifter af L. Ron Hubbard om menneskets natur, og hvordan man kan føre det til frelse, har Kirken selv produceret og udgivet en hel del tekster og audiovisuelle ting om dens historie og nutid, specielt i forbindelse med dens 40-års jubilæum i 1994; disse publikationers fokus, der kommer indefra, ligger i kirkens kanoniske tekster og dens indre historie.

3. Nogle af publikationerne stammer stadig ud fra den kendsgerning, at Scientology Kirken har været i fokus i en kritisk debat i massemedierne i forskellige lande siden dens grundlæggelse i 1954; disse tekster, der kommer fra de udenforstående, er ofte polemiske og med en stillingtagen.

4. En mere neutral, religionssociologisk litteratur vedrørende Scientology kirken er vokset i de seneste år. Det er på grund af opfattelsen, der deles af mange lærde i dag, at Scientology er en ”religion”. Typisk nok er Scientology Kirken blevet anerkendt som en ”ny religion” i de fleste nyere håndbøger udgivet af sådanne historikere og religionssociologer som Barker, Holm, Melton, Wilson osv.

De fleste studier af Scientology er baseret på litteratur. Scientologys historie er dog så kort, at bemærkelsesværdig ny information kunne opnås gennem arbejde i marken omfattende for eksempel interviews med væsentlige informanter og menighedsmedlemmer samt ved observation. Foruden litteratur har det været muligt for os at møde og interviewe nogle fra personalet i det europæiske, danske og finske hovedkvarter i Kirken i København og Helsingfors samt at observere Kirkens funktioner i praksis. Under udformningen af denne rapport har vi velvilligt fået stillet forskellige dokumenter, håndbøger, trykte og utrykte rapporter relateret til fortiden og Scientology Kirkens nutidige tilstand og dens udvikling i forskellige lande til rådighed.

Juha Pentikäinen
Marja Pentikäinen
Helsinki, Finland
maj 1996

DOWNLOAD HVIDBOG