Scientology som en ny religion

Idet vi husker på redegørelsen om de fem ovenstående kategorier, vil vi nu forsøge at betragte Scientology Kirkens rolle og placering i det hurtigt voksende hele af de bevægelser, der kaldes ”nye religioner”, hovedsageligt med hensyn til dets lære, praksisser og organisationer. Det afgørende spørgsmål er igen som følger: Er Scientology en ”religion” eller ej? Denne rapport kunne sammenlignes med en anden undersøgelse af Bryan R.Wilson, en britisk religionssociolog, der har studeret Scientology i de følgende dimensioner for religion i almindelighed:

a. trossætninger, praksisser, forhold og institutioner i forhold til det overnaturlige, menneskets yderste medfølelse osv.,

b. skikke, der indbefatter underkastelse, ærefrygt eller gudsdyrkelse;

c. det religiøse livs kollektive eller gruppeagtige karakter.

Efter en omhyggelig undersøgelse af adskillige verdensreligioner giver Wilson en detaljeret beskrivelse af Scientology som teologi og institution. Hans vigtige og endelige udtalelser omfatter: ”religioner ændrer sig over tid” og ”religion per se gennemgår forandring”.

Wilson har erkendt den vigtige pointe i ”forandring”, når han lægger vægt på kendsgerninger, hvor vi deler hans opfattelse: ”nyere religioner” eller ”nye bevægelser vil ikke være i overensstemmelse med alle punkter i vores (relative tidløse) model”. Wilsons afsluttende udtalelse er: ”Scientology er en ægte religion og bør betragtes som sådan.”

Som det næste behandler vi Scientology under en religions fem dimensioner.

A. Erkendelsesdimension

Erkendelsesdimensionen i Scientology viser sig i dens unikke og detaljerede beskrivelse af verden og universet i dens doktrin om de otte dynamikker, som opdeler al eksistens i otte forskellige planer med det spirituelle rige og Gud øverst. Scientologers tro på eksistensen af det overnaturlige ligger begravet i deres tro på det sande selv som en ånd – thetanen – og thetanens udødelighed gennem tusinder af tidligere liv såvel som i deres tro på den åndelige verden og på Gud. Det er gennem disse overnaturlige evner og Gud, at scientologer bestemmer deres skæbner, deres behov og deres værdier.

Scientology skal helt klart karakteriseres som en boglig eller ”bog”-religion. Dens traditioner overføres næsten udelukkende gennem dens trosbekendelse og bindene med skrifter og foredrag af dens grundlægger.

B. Følelsesmæssig eller emotionel dimension

Scientologys følelsesmæssige eller emotionelle dimension kan findes i det tætte forhold mellem Scientology praksis og det overnaturlige rige. Scientologys religiøse erfaring ligger i auditering og uddannelse, gennem hvilke scientologer fordyber sig med deres åndelige realitet. Denne samhørighed er speciel markant i auditering, når Scientology præsten styrer thetanen gennem tidligere liv, når tilfælde af åndelig fortræd løses. Gennem deres bestræbelser på at koordinere og bringe deres otte dynamikker i balance, fordyber scientologer sig i det åndelige plan og i Gud. Scientologer tænker på sig selv og andre som ånder (ikke som kroppe), som lever langt ud over den fysiske dimension. De har generelt en fælles holdning og solidaritet med andre væsner og det åndelige univers.

C. Conativ eller adfærdsmæssig dimension

Den conative eller adfærdsmæssige dimension i Scientology religionen findes i dens principielle ritualer – de religiøse praksisser i auditering og uddannelse – og dens overgangsriter – ægteskabsritualer, begravelser og navngivninger. Scientology doktrin kræver også de højeste standarder for etisk adfærd hos dens menighedsmedlemmer og har et højt udviklet system af kodekser for opførsel til at styre deres opførsel. De kan findes i de generelle principper i Scientologys ”Etik- og Justits-system” såvel som i de mere specifikke kodekser såsom Auditorens Kodeks, En Kursusleders Kodeks, Ærens Lov og En Scientologs Kodeks.

D. Social dimension

Den sociale dimension i Scientology religionen er afspejlet i dens komplekse ecclesiologi (læren om kirken). Scientology Kirkens internationale, kirkelige rangsystem er sammensat af adskillige niveauer og adskillige specifikke organisationer, hvis funktion er at kontrollere ortodoksi og de enkelte kirkers aktiviteter. Der er Church of Scientology International, ”moderkirken” for det kirkelige rangsystem, som overvåger praksissen og udbredelsen af religionen på global basis. Der er Religious Technology Center, som er direkte ansvarlig for renheden af Scientology skrifter og ortodoks udøvelse af religionen.

De individuelle kirker under CSI’s overvågning er arrangeret i en rangorden, der afspejler niveauet af religiøse servicer de yder. Der er for eksempel Church of Scientology Flag Service Organisationen i Florida, som yder de højeste niveauer af Scientologys religiøse servicer, og de forskellige ”Avancerede Organisationer” og ”Saint Hill-kirker” placeret over hele verden, som yder mellemliggende niveauer af religiøse servicer. Under dem er de lokale Scientology kirker, missioner og uafhængige præster, som yder de lavere og laveste serviceniveauer. Hver af disse niveauer er igen overvåget af en kirkelig organisation, der er undergiven CSI.

E. Kulturel dimension

Scientologys kulturelle dimension er både rig og varieret. Selvom den er ny, har Scientology allerede en særegen kultur, der er identificeret gennem mange unikke særpræg. Den har sin egen nomenklatur (opført i to separate ordbøger) med sådanne udtryk som ”thetan”, ”clear” og ”auditering” for at nævne nogle få. Det har sin egen kalender med helligdage såsom L. Ron Hubbards fødselsdag, ”Auditorernes Dag” og andre datoer, som kun har betydning for scientologer. Der er specielle steder af stor, religiøs betydning for Scientology, som medlemmerne foretager pilgrimsrejser til såsom Hubbards hjem på Saint Hill Manor i England og Church of Scientology Flag Service Organisationen i Florida.

Scientologer styrer deres liv i nøje overensstemmelse med Scientologys skrifter. De anvender Scientology etik og moral i deres daglige anliggender og i deres forhold til andre og i opfostringen af deres familie. Mange scientologer melder deres børn ind på skoler, der anvender Scientology principper såsom studiemetoderne udviklet af Hubbard. Scientologer i alle aldre er stoffri og meget imod brug af stoffer.

Scientologerne, der er mest engagerede i deres religion – medlemmer af Søorganisationen – lever en kollektiv livsstil, tager sig af hinandens daglige og økonomiske behov såsom mad, indkvartering og medicinske behov, går med karakteristiske uniformer, lever efter deres særlige skikke og helliger næsten hele deres arbejdstid i deres religions tjeneste. Scientology Kirken med alle dens funktioner er klart en ”livsstil” for folk, der tjener i dens religiøse orden.

IX. Konklusioner
DOWNLOAD HVIDBOG