Hvordan man forbliver rask | Resursecenter til forebyggelse

Konklusioner

Vores gransken ovenfor har indikeret, at i en moderne verden med mange nye religioner er et mere åbent syn i retning af religion og dens globale variation nødvendigt i stedet for de snæversynede definitioner, baseret på fortolkninger af det latinske begreb ”religio”, og som stadig i dag ofte gentages af nogle embedsmænd. De fem variabler, der skal inkluderes i kategorien religion, er den 1. intellektuelle, 2. emotionelle, 3. handlingsprægede, 4. sociale og 5. kulturelle faktor som beskrevet ovenfor i første omgang i almindelighed og derpå i Scientologys særlige tilfælde.

Der er efter vores mening mange grunde til, hvorfor Scientology kunne betragtes som en ny religion. Hvad der i særdeleshed passer ind i dens kategorisering, er den kendsgerning, at den er en ny religion født i vesten i den meget vestlige betydning af ordet ”religion”. Det er klart en manifestation af den type ny ”religiøsitet”, som er dukket op i den vestlige verden, der bruger moderne medier i sociokulturelle netværk, når den sender sit religiøse budskab ud til et bredere publikum.

I dens ambitiøse forsøg på at bruge fordelene ved dens omfattende netværk, er den blevet en af de mest ”moderne” og ”omtalte” religioner i vores tidsalder.

I dens ambitiøse forsøg på at bruge fordelene ved dens omfattende netværk, er den blevet en af de mest ”moderne” og ”omtalte” religioner i vores tidsalder.

Det, der er typisk for mange af de såkaldte nye religioner, er, at de er blevet stemplet som ”religioner” af lærde snarere end af de praktiserende folk selv. I stedet for at etablere nogen faste, organiserede formaliteter foretrækker adskillige nye religiøse bevægelser at være ret mangelfuldt opstillede grupper. For eksempel har et stort antal nye neo-hinduistiske yoga- eller meditationsgrupper ingen organisationer, og de hader i det hele taget at blive betragtet som ”religiøse”. I deres senere udviklinger kunne nogle af dem om nødvendigt imidlertid være blevet ”registreret” muligvis oven i købet som ”videnskabelige” samfund i overensstemmelse med den føderale eller nationale lovgivning, der regulerer dannelsen af ”religiøse” samfund og alternative grupper i de respektive lande.

Siden dens grundlæggelse i 1954 er Scientology Kirken blevet en af de få nye religioner, som altid har identificeret sine organisationer og har gjort en stor indsats for, at de bliver anerkendt som religiøse grupper. Scientology er ganske rigtigt blevet anerkendt som en ”kirke” og en ”religion” af mange officielle grupper i forskellige kulturer i hele verden.

Doktrinen og Scientology Kirken i sig selv er relateret til det faktum, at de er baseret på en moderne, amerikansk mands vision, som blev født i det 20. århundrede, og som foretrak at skrive og holde offentlige foredrag snarere end prædike sit budskab. Idéen om religion var ikke tilkendegivet i L. Ron Hubbards første skrifter og lære, som forsøgte at være eksperimentelle og psykofilosofiske. Dianetics blev således først Scientology, da Hubbard i sin efterfølgende forskning opdagede dets åndelige dimension og dets åndelige forbindelser til gamle verdensreligioner.

Scientologys lære har baggrund i forskellige religiøse og filosofiske traditioner. Budskabet om en ny ”bog-religion”, der udvikledes og bekendtgjordes af dens grundlægger, er ført til protokols og bevares af kernen i de hellige skrifter. De tilvejebringer som et hele en kilde til religiøse erfaringer, ritualer og flere handlinger såvel som Kirkens sociale struktur med dens kulturelle forbilleder.

Scientology Kirkens omfattende sociale organisation med alle dens netværk og kulturelle infrastrukturer er et vigtigt vidnesbyrd om dens natur som religiøst samfund, som meget vel kunne karakteriseres som en ”religiøs” gruppe. Den maritime mytologi for dens religiøse orden, Søorganisationen, danner grundlaget for dens sociale struktur for de, der har besluttet at tilsige deres liv fuldt ud og evigt til Kirkens mål.

På grundlag af vores kontakter med nogle medlemmer af Kirken i det europæiske og nationale hovedkvarter for Kirken i de skandinaviske lande har vi erkendt, at for disse mennesker tilbyder Kirken både disse modeller for deres livsstil og sådanne erfaringer, som også kan kaldes religiøse, på hengivenhedens og de conative niveauer.

Vi har således fundet, Scientology er en religion.

X. Om kilder til Scientology
DOWNLOAD HVIDBOG