Scientologys religions-filosofiske baggrund

Scientologys visioner kan findes i Hubbards velkendte tekster, der startede i 1940’erne, men specielt siden 1950, da hans bestseller om Dianetics dukkede op.

Forholdet mellem Dianetics og Scientology er både åndeligt og historisk så nært, at de kunne karakteriseres som to sider af samme sag. Samtidig når Dianetics stammer fra to græske ord, ”dia” (gennem) og ”nous” (sjæl), og Scientology betyder ”viden om viden”, der forbinder det latinske ord ”scio” (at vide) med dets græske modstykke ”logos”. Når principperne i Dianetics på den ene side blev udgivet som en metode, der tilbydes som en rigtig ”sindets teknologi”, blev der på den anden side lagt vægt på, at Scientology var en religiøs filosofi.

Selvom det engelske ord ”science” kommer fra det selvsamme græske udtryk ”scio”, kunne det være passende at undgå den eksisterende, unødvendige forvirring mellem de to ord ved at skabe en bevidst forskel i deres udtale. En løsning kunne være at udtale ”Scientology” på en græsk og ”science” på en engelsk måde.

I 1954 blev den første Scientology Kirke dannet med dens egen trosbekendelse formuleret af L. Ron Hubbard. Trosbekendelsen viser klart en forening, der anerkender sig selv som en religiøs gruppe. Inkluderet i trosbekendelsen er principperne at ”vi i denne kirke tror” på alle mennesker har ”lige” og ”umistelige rettigheder” såvel som udtalelsen om, at Mennesket ”dybest set er godt”, og Guds fire love, som ”forbyder mennesket.” …

Ligheder med østlige, monistiske religioner som hinduisme, buddhisme og taoisme specielt kan findes i Scientologys lære. Typisk nok forbinder håndbøgerne med Scientologys ceremonier deres baggrunde med mytologier fra sådanne religiøse filosofier som hinduisme og buddhisme og Aristoteles’, Spinozas og St. Thomas Aquinas’ lære.

Scientology doktrin postulerer, at Mennesket eksisterer og søger at overleve på otte forskellige niveauer, der skærer hinanden, kaldet ”dynamikker” i Scientology teologi. De specifikke dynamikker kører fra selvet til familien, grupper og videre ud til det åndelige univers (den syvende dynamik) og det Højeste Væsen (den ottende dynamik) også kaldet Uendelighed eller Gud. Hver højere dynamik omfatter alle dynamikkerne under den.

Begrebet ”Gud” eksisterer i Scientologys lære, men på en anden måde end i jødedom, kristendom, islam og de andre teistiske religioner, som har deres rødder i Mellemøstens religiøse traditioner. I Scientology er Gud den højeste af de otte dynamikker, som individet søger at favne og kende fuldt ud. Betydningen af begrebet Gud i Scientologys lære er meget personligt – det er i virkeligheden overladt til personen selv at definere det fuldt ud.

Scientology doktrinen om det åndelige rige er repræsenteret i ”thetanen”, som angår begreber i tidlig og ny gnosticisme; mennesket antages at bestå af thetan, sind og krop. Ordet ”thetan”, der har dets baggrund i det græske bogstav ”theta”, bruges i Scientology til at undgå forvirringen med de tidligere udtryk, der vedrører ”sjæl”.

Vejen til åndelig bevidsthed i Scientology er gennem ”auditering”, hvilket er en af religionens to centrale, religiøse praksisser. Auditering henvender sig til thetanen med stigende niveauer af religiøse tjenester, der sætter thetanen i stand til at løse traumatiske oplevelser i både den nuværende og tidligere livstider. Denne befrielse medfører højere åndelig bevidsthed.

Vejen til åndelig bevidsthed i Scientology er gennem ”auditering”, hvilket er en af religionens to centrale, religiøse praksisser. Auditering henvender sig til thetanen med stigende niveauer af religiøse tjenester, der sætter thetanen i stand til at løse traumatiske oplevelser i både den nuværende og tidligere livstider. Denne befrielse medfører højere åndelig bevidsthed.

Den anden centrale praksis i Scientology kaldes ”uddannelse”, som er et koncentreret studium af Scientology skrifter – skrifter, optagelser og film af Hubbard. Scientology doktrinen fastholder, at åndelig frelse kun kan opnås i dette liv gennem udøvelse af både auditering og uddannelse.

V. En ny ”bogreligion” i søgen efter ortodoksi
DOWNLOAD HVIDBOG