INTRODUKTION

Ordet Scientology kommer fra det latinske scio, som betyder ”at vide i den bredeste betydning af ordet” og det græske ord logos, som betyder ”studiet af”. Bogstaveligt betyder dette at vide, hvordan man ved. Scientology er meget omhyggelig med at vide, og det har som et formål at vide i en meget sandfærdig betydning.

For islam er ”viden det højeste mål”. Islamisk profeti respekterer viden. I en af hadith’erne, en kollektiv samling af traditioner der drejer sig om Muhammed og hans følgere, bliver det sagt: ”Jeg er Byen af Viden, og Ali er dens port.” En anden hadith siger: ”Tag til Kina efter viden!” På det tidspunkt var Kina et så afsidesliggende sted, at man ville have anset det for verdens ende, men dog var det dertil, man blev beordret at drage hen i sin søgen efter viden. For islam er søgen efter viden et meget højt ideal.

På denne måde har islam den største respekt for viden. En person, der har viden, kaldes i islam for Ulama. Ulama stammer fra ilm, der betyder viden. Man kan se, at Scientology og islam synes at sigte i samme retning, og derfor kunne de have fælles aspekter.

Herværende forfatter har været på pilgrimsrejse til Mekka to gange og er anerkendt som en leder i den islamiske verden. Desuden har forfatteren også for nylig studeret Scientology religionen og rejste til dens hovedkvarter for hele verden, som med dens egne ord bliver omtalt som Mekka, og han er blevet overrasket over nogle af lighederne.

Hubbard rejste i Asien i en stor del af sine teenageår. Der funderede han over elendigheden i Asien, undrede sig over, hvorfor den eksisterede. Fra begyndelsen af var han interesseret i menneskets oprindelse, og det skulle blive hans livs arbejde, der kulminerede i Scientologys fødsel.

Ifølge videoen En introduktion til Scientology (som er et optaget interview fra 1966 med L. Ron Hubbard, grundlæggeren af Scientology) rejste Hubbard i Asien i en stor del af sine teenageår. Der funderede han over elendigheden i Asien, undrede sig over, hvorfor den eksisterede. Fra begyndelsen af var han interesseret i menneskets oprindelse, og det skulle blive hans livs arbejde, der kulminerede i Scientologys fødsel.

Hubbard så først, at selvom mennesket havde forskellige kulturer, racer og så videre, så må der være en fællesnævner, og hvis den kunne findes, så kunne mennesket blive ophøjet. Hubbard fandt den fællesnævner, og den var – Overlev!

Hvorfor var opdagelsen af overlevelse så vigtig? Hvis du slår ordet overleve op i en ordbog, så er det defineret som ”at blive ved med at leve, blive holdt i live, selv efter at andre personer eller ting er døde og borte”. Men det er ikke nok til fuldt ud at forklare udtrykket. Det, Hubbard fandt, var menneskets fællesnævner, og dette skulle blive et af de fundamentale principper i Scientology.

I samme videointerview besvarede Hubbard spørgsmålet om et næste liv ved at sige, at mennesket kan overleve selv efter døden, og derfor er der et næste liv. Så udtrykket overlevelse vedrører ikke kun dette liv, men snarere evigheden.

I ”Dianetics og Scientology: Teknisk ordbog”, bliver overlevelse forklaret som: ”1. En tilstand som er påvirkelig af ikke-overlevelse. Hvis man ’overlever’, indrømmer man samtidig, at man kan holde op med at overleve. Ellers ville man aldrig kæmpe for at overleve. 2. Overlevelse kan defineres som en impuls til at bestå gennem tid, i rum, som materie og energi. 3. Overlevelse er forstået som livets grundlæggende enkelte fremdrift gennem tid og rum, energi og materie. Overlevelse er inddelt i otte dynamikker (eller tilskyndelser til at overleve).”

Hvordan forholder dette sig til islam? ”Det, mennesket er skabt til og lever for” er forklaret i et arabisk ord, qiyama. Koranen er ikke nødvendigvis oversat korrekt fra arabisk, og dette ord er ikke blevet oversat korrekt til engelsk.

Qiyama (navneord) er udledt fra qom eller qama. Dette qom eller qama har mange forskellige betydninger såsom: stige op, stå op, ser tilbage, angreb, leve med ære, stige op fra døden, modgå, stige, afvige, position, holde hvil, begynde, indføre, støtte og tage ansvar. På denne baggrund kunne betydningen som en samlet helhed af qiyama i Koranen og overlevelse i Scientology meget vel udtrykke det samme.

Ingen af disse to filosofier ville have nogen indsigelse over for den kendsgerning, at mennesket forsøger at overleve, og at mennesket gør sit bedste for at overleve i universet omkring ham.

I. Islam, der dækker alle religioner; Scientology som religionen for religioner
DOWNLOAD HVIDBOG