Hvordan man forbliver rask | Resursecenter til forebyggelse

VI. SCIENTOLOGYS PRAKSIS

Koranen er ikke bare for tro og religiøs overbevisning. Der er også en praksis, som kan sammenlignes med den, der findes i Scientology, idet den lægger vægt på at føre et bedre liv. Der er tydeligvis ritualer i de enkelte kirker, som måske ikke er de samme, da Scientology religionen tydeligvis ikke er religionen islam. Men begge filosofier har doktriner og værker, der er udformet til at hjælpe en person til at leve et bedre liv uden for deres respektive kirker og moskéer. Disse omfatter moralske og etiske regler for adfærd, som medlemmer kan drage fordel af, hvis de følges. Begge har deres egen justitskodekser.

Som et eksempel på en sammenlignelig moralkodeks kunne vi henvise til den gældende praksis med at holde sig fra alkohol inden for islam, mens Scientologys grundlægger, L. Ron Hubbard, skrev om alkohol i Vejen til lykke: ”Folk, der drikker alkohol, er ikke opmærksomme. Alkohol forringer deres evne til at reagere, selv når de føler, at den gør dem mere opmærksomme. Alkohol har en vis værdi som medicin. Den værdi kan overvurderes kraftigt. Lad ikke nogen, der har drukket, være din chauffør eller pilot. At drikke kan koste liv på mere end én måde. En lille smule spiritus rækker langt; lad ikke for meget føre til død eller ulykke. Søg at få folk til at afholde sig fra at drikke for meget.” Det er klart, at de to synspunkter på alkohol ikke er identiske, men mange scientologer drikker ikke alkohol og ville føle sig meget hjemme i et muslimsk alkoholfrit miljø.

Det er ganske enkelt et eksempel på et regelsæt i livet, som begge religioner deler i en eller anden grad, og som man følger, så ens medmennesker kan overleve bedre. I den henseende er de forenelige.

Men den vigtigste praksis inden for Scientology er udøvelsen af auditering, hvilket er en praksis til at hæve ens åndelige tilstand til clear og OT. Der findes selvfølgelig ingen skriftlige påstande fra Scientology om, at man faktisk kunne kontakte tilstanden Ghaib, hvor Imam Zamam eksisterer. For at opnå en sådan åndelig tilstand i islam siges det, at man er nødt til at faste og bede, men denne tilstand betragtes ikke af scientologer som den samme som clear eller OT.

Tilstanden clear, og over den OT, bliver opnået gennem auditering. Auditering er den praksis, hvormed Scientology henvender sig til det faktiske åndelige væsen eller thetanen, som det kaldes i dens egen terminologi med assistance fra en person, der er veluddannet, og som kaldes en auditor (der betyder en, der lytter, fra det latinske audire, at lytte). Personen, som er thetanen, er i stand til med hjælp fra auditoren og dennes årelange tålmodige studium at lokalisere tidspunkter i sin hukommelse, hvor han har formindsket sig selv som et åndeligt væsen og reduceret sin evne og perception som et åndeligt væsen og derved vende det, der kaldes den nedadgående spiral. Til at begynde med vil man opdage, at meget af det, der har reduceret det åndelige væsens (eller thetanens) evner, er okkluderet fra hukommelsen og synes tabt. Dette er tilfældet for de fleste mennesker. Men med auditorens støtte bliver den person, der modtager auditering, snart i stand til at berette om sin fortid og genvinde ellers tabte erindringer og åndelige evner og påbegynde den opadgående rejse over på Broen til Fuldkommen Frihed. Det er denne Bro, som også diagrammisk er fremstillet som et bevidstheds- og graderingskort over en persons rejse til fuld OT (opererende thetan), som viser den relative position for hver person, efterhånden som han befarer denne åndelige vej til større evner. Som thetan er en person i stand til at genvinde ellers tabt bevidsthed, tabte perceptioner og evner. På Broen til Fuldkommen Frihed er hvert trin tydeligt markeret, og den forventede genvindelse af hver evne er beskrevet ved siden af hvert niveau. Resultatet af at rejse op ad denne Bro er kendt på forhånd og yderst forudsigeligt.

Det er med denne forøgede perception og bevidsthed, at denne forfatter kan forvente, at Imam Zamams tilstand kan nås. På baggrund af studiet af begge religioner kan denne forfatter forvente, at Imam Zamam er direkte tilgængelig gennem Scientology auditering.

VII. Fremkomsten af Mahdi’en – dennes forbindelse til Scientologys mål
DOWNLOAD HVIDBOG