III. MENNESKETS SAMMENSÆTNING UD FRA ET STANDPUNKT I FILOSOFIERNE I SCIENTOLOGY OG DE ISLAMISKE FILOSOFIER

Islamisk filosofi og Scientology filosofi er enige i, at mennesket er sammensat af ånden, sjælen og kroppen.

Allamah Sayyid Mohammed Husayn Tabatabai forklarede den islamiske position bedst som følger:

De, der i et vist omfang er bekendt med de islamiske videnskaber, ved, at inden for den hellige bogs undervisning og profetens traditioner er der mange referencer til ånd og korpus, eller sjælen og kroppen. Selvom det er relativt let at forestille sig kroppen og det, der er legemligt, eller det, der kan erkendes gennem sanserne, er det vanskeligt og kompliceret at forestille sig ånd og sjæl.

Folk med tilbøjelighed til intellektuelle diskussioner, såsom teologer og filosoffer, såvel shiitiske som sunni, er kommet med forskellige synspunkter omkring realiteten af ånden (ruh). Og dog er det, der til en vis grad er sikkert, at islam betragter ånden og kroppen som værende to realiteter modsat hinanden. Kroppen mister livets egenskaber ved døden og går gradvist i opløsning, men sådan er det ikke med ånden. Det er snarere sådan, at livet i sin oprindelse og principielt tilhører ånden. Når ånden forbinder sig til kroppen, uddrager kroppen også sit liv fra den, og når ånden adskiller sig fra kroppen og klipper båndet til kroppen – den hændelse der kaldes døden – ophører kroppen med at fungere, mens ånden bliver ved med at leve.

Hubbard beskriver menneskets bestanddele i bogen Scientology: Tankens grundbegreber som følger:

Det individuelle menneske kan opdeles i tre bestanddele.

Den første af disse er ånden, som i Scientology kaldes THETANEN.

Den anden af disse dele er SINDET.

Den tredje af disse dele er KROPPEN.

Han fortsætter:

”Menneskets tre bestanddele – thetan, sind og krop – er hver for sig forskellige studieemner, men de påvirker hinanden mærkbart og vedvarende. Af disse tre er thetanen den overordnede. Fordi uden thetanen ville kroppen hverken rumme sind eller liv. Men uden krop eller sind er der stadig aktivitet og liv i thetanen.

Thetanen er personen. Du er DIG i en krop.

Fra et Scientology synspunkt lever thetanen videre efter døden, da thetanen er udødelig. Dette kan også ses at være meget i overensstemmelse med den islamiske tro om ånden.

Et understudium af Scientology er Dianetics. Det blev først introduceret som et studium af sindet, men som udviklingen af dette studium skred frem, blev det senere yderligere gendefineret som et studium af ”hvad sjælen gør ved kroppen”. Scientology blev på samme vis yderligere gendefineret som ”studiet og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

Fra et Scientology synspunkt lever thetanen videre efter døden, da thetanen er udødelig. Dette kan også ses at være meget i overensstemmelse med den islamiske tro om ånden.

Lighederne bliver yderligere understreget gennem denne erklæring fra Hubbard: ”Som undersøgelserne er skredet frem, er det imidlertid blevet mere og mere klart, at thetanen besidder den overordnede livsaktivitet, og hvor der ingen ånd er, er der heller ikke mere liv.”

Således kan man se, at det, der kaldes ånden, sjælen og kroppen såvel som liv og død, har megen enighed med hinanden inden for filosofierne i såvel islam som Scientology.

IV. Ahlul-Bait udforskede forholdet mellem islam og Scientology
DOWNLOAD HVIDBOG