Hvordan man forbliver rask | Resursecenter til forebyggelse

II. Islams betydning

Islam dækker alle religioner, og en åbenbaring i Koranen erklærer, at alle budbringere fra Gud og profeter underviste i islams lære. Så hvad er da islam?

Ordet islam betyder at adlyde Gud absolut eller at overdrage Gud alt. Det kan også forklares som ordet fred. Hvis man går tilbage til den arabiske oprindelse til ordet islam, vil man opdage, at det kommer fra navneordet islam, som er afledt fra det arabiske udsagnsord salima, der betyder: fri, undslippe, sikker og sund, ingen fejl og klart bevist. Med andre ord kunne islam skrives som at betyde vejen til frihed, vejen til frigørelse, som undslipper fra alle lidelser og vejen til sikkerhed og sundhed.

I buddhismen betyder buddhisme at gå ind i tilstanden Boddhi Sattva og opnå tilstanden åndelig opvågning og at følge den absolut. Shintoismen har det lignende udtryk Kamunagara. Disse er alle forskellige navne for tilstanden åndelig befrielse af mennesket.

Lignende ord findes i Scientology, som er angivet som de aldrig tidligere opnåede åndelige niveauer af clear og OT. (OT betyder opererende thetan. Thetan er Scientology udtrykket for åndelig entitet eller åndeligt væsen).

I betydningen søgen efter åndelig frihed har islam og Scientology meget til fælles.

Hubbard efterlod to breve til ledere inden for buddhismen, hvor han bekendtgjorde, at Scientology kunne gøre resultatet af tilstanden bodhi mulig for alle inden for to eller tre år og foreslog, at lederne i buddhismen sendte to unge mænd fra hver sekt til uddannelse i Scientologys skrifter og bragte denne lære tilbage til deres sekter.

Islam betyder vejen til at blive fri og vejen til frigørelse. For at opnå de åndelige tilstande clear og OT i Scientology skal man studere og anvende det, man lærer inden for det, der kaldes Broen til Fuldkommen Frihed. Denne Bro er faktisk et skema, der skitserer vejen for studier og anvendelser af dem, som man skal gennemrejse for at opnå denne frihed. I betydningen søgen efter åndelig frihed har islam og Scientology meget til fælles.

III. Menneskets sammensætning set fra et standpunkt i filosofierne i Scientology og de islamiske filosofier
DOWNLOAD HVIDBOG