IV. AHLUL-BAIT UDFORSKEDE FORHOLDET MELLEM ISLAM OG SCIENTOLOGY

For at forstå, at islam og Scientology passer sammen og har fælles træk, er det en fordel at kende Ahlul-Bait. Af hensyn til udtalen så bliver udtrykket stavet Ahlul-Bait, men det er faktisk Ahl al-Bait. Ahl betyder familie, og al-Bait betyder Guds hus.Ahlul-Bait betyder familien fra Guds hus, selvom man generelt anser det for at betyde ”familien fra profetens husholdning”.

Ligesom Koranen opfordrer muslimer til at acceptere, at tidligere profetier og viden faktisk er en del af islamisk tanke og et sted for islamiske studier, så gør Scientology det til en vis grad også. Hubbard skriver på lignende vis: ”Fænomenerne i Scientology er opdagelser, som angår og er fælles for alle mennesker og alle livsformer.” Da han beskrev målene for Scientology, erklærede han også: ”Tænkende menneskers kombinerede sandheder gennem 50.000 år, forædlede og gjort stærkere gennem nye opdagelser om Mennesket, har muliggjort denne succes.” Det er tydeligt, at læren inden for såvel Scientology som islam har den forståelse, at deres filosofier og videnskaber (begge disse religioner hævder at have både filosofier og videnskaber, da de er religioner i den videst mulige og bredeste forstand, og såvel deres filosofier som deres videnskaber er påviselige) ikke kun omfatter deres egne tilhængere, men gælder for alle slags liv og dets samspil inden for universet og hinsides dette. Fra dette synspunkt ville begge religioner anse sig selv for at have den forståelse, at de er en del af menneskehedens familie, og at menneskeheden er noget, der skal hjælpes gennem deres respektive viden om livet og universet.

... ville begge religioner anse sig selv for at have den forståelse, at de er del af menneskehedens familie, og at menneskeheden er noget, der skal hjælpes gennem deres respektive viden om livet og universet.

Et fundamentalt og meget basalt aspekt af såvel Scientology religionen som den islamiske religion er, at de begge mener, at mennesket grundlæggende set er godt. Dette er meget forskelligt fra kristendommen, som antager, at mennesket er sammensat af arvesynden. Med en så grundlæggende fælles forståelse ville denne forfatter blive overrasket, hvis medlemmer af religionerne Scientology og islam ikke kunne opnå en gensidig forståelse.

V. Scientology og Imam Zamam
DOWNLOAD HVIDBOG