I. ISLAM, DER DÆKKER ALLE RELIGIONER;
SCIENTOLOGY SOM RELIGIONEN FOR RELIGIONER

Islam blev grundlagt af Mohammed (Fred være med ham og hans efterkommere). I Koranen, som muslimer absolut tror på som Guds ord, kan man blive overrasket over at finde det skrevet, at den sandhed, der har eksisteret gennem dette univers før skabelsen af denne verden, også bliver kaldt islam. Alle Guds budbringere og profeter siden Adam har undervist i ”islam”. Ifølge den mundtlige tradition inden for den islamiske profeti siges antallet af budbringere fra Gud at være 313, mens antallet af profeter siges at være 124.000.

Det blev afsløret, at disse budbringere og profeter af Gud blev sendt til alle samfund, stammer og folkeslag, og at de udbreder den samme sandhed på hvert af deres egne sprog. I kapitel 2, paragraf 136 i Koranen, står der: ”Hør! Vi tror på Gud og de ting, der er åbenbaret for os. Vi tror også på ting, der er blevet åbenbaret for Abraham, Ismael, Isak, Jacob og stammerne, såvel som de ting der blev givet til Moses og Jesus og ting givet fra Gud til alle profeter. Vi skaber aldrig forskelsbehandling mellem nogen af dem, og vi er muslimer.” Her er det arabiske ord faraq, som er oversat som aldrig skabe diskrimination. Ordet betyder også adskilt, isolere, gennemskære og klar. Derfor er denne betydning fra Koranen ikke kun aldrig at diskriminere mod andre religioner, men også aldrig at isolere eller gennemskære dem. Det betyder ikke blot en tolerance af jøder, kristne, hinduer, buddhister og shintoister, men det betyder at anse dem alle med harmonisk respekt. Det er, hvad islams verden indlærer. Så hvis en muslim derfor skulle tale om islam, ville han naturligvis også medtage kristendom, buddhisme, hinduisme, shintoisme og andre religioner i omfanget af sin forståelse. Dette er den oprindelige islam, afsløret gennem profetien til Mohammed (PBUH).

Til sammenligning er Scientology religionernes religion, som Hubbard forklarede. Dette er skitseret i Introduktion til Scientology-videoen, hvor intervieweren spørger Hubbard, om et medlem af den romerskkatolske kirke eller den anglikanske kirke kan blive medlem af Scientology. Hubbard svarede, at det kunne de godt, og forklarede videre, at Scientology var en religionernes religion.

I noget, der også kunne være en stor lighed med islamisk tradition, sagde Hubbard i et foredrag den 3. juni 1955 med titlen Menneskets håb:

”Jeg vil gerne … ære de store religiøse ledere fra fortiden – ikke i moderne tider, men fra fortiden – eftersom disse mennesker videregav tilstrækkelig tradition til os, så vi kunne blive klar over den kendsgerning, at Mennesket havde en åndelig side. Disse store åndelige ledere er blevet hængt, spottet, misfortolket, dårligt citeret og er slet ikke blevet forstået, men ikke desto mindre er det gennem deres hænder, at en fakkel er blevet rakt op gennem århundrederne, så det var muligt for os at føre det til en kulmination med en større evne for Mennesket og noget håb for dets fremtid. …

Et af de mennesker, der førte den videre, var en mand ved navn Moses. Den blev så igen ført videre af en mand ved navn Kristus. Han gav den videre, og selv de arabiske nationer fik gavn af dette gennem deres egen profet, Muhammed.”

I hæftet Vejen til lykke skrev Hubbard:

Tolerance er et godt fundament at bygge forholdet mellem mennesker på. Når man kigger på, hvad religiøs intolerance har medført af blodbade og lidelser op gennem hele menneskets historie og helt ind i vor tid, kan man se, at intolerance i høj grad modvirker overlevelse.

Religiøs tolerance betyder ikke, at man ikke kan give udtryk for sin egen overbevisning. Det betyder, at forsøg på at undergrave eller angribe en andens religiøse tro og overbevisning altid har været den direkte vej ud i vanskeligheder.

I Scientology Kirkens trosbekendelse skrev Hubbard:

Vi i denne kirke tror

At alle mennesker blev skabt med samme rettigheder, uanset race, farve eller tro.

At alle mennesker har en umistelig ret til deres egne religiøse skikke og deres udøvelse. …

At alle mennesker har en umistelig ret til at skabe, vælge, hjælpe og støtte deres egne organisationer, kirker og regeringer.

Man kan se, at L. Ron Hubbards værker er påfaldende lig islam i denne henseende.

II. Islams betydning
DOWNLOAD HVIDBOG