VII. FREMKOMSTEN AF MAHDI’EN – DENNES FORBINDELSE TIL SCIENTOLOGYS MÅL

Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai skrev dette om Mahdi’en:

”Derfor, på grund af indre nødvendighed og beslutsomhed, vil fremtiden se en dag, hvor de menneskelige samfund vil blive fuldt udstyret med retfærdighed, og hvor alle vil leve i fred og ro, hvor mennesker fuldt ud vil være i besiddelse af dyd og perfektion. Etableringen af en sådan tilstand vil ske gennem menneskelige hænder, men med guddommelig bistand. Og lederen af et sådant samfund, som vil være menneskets frelser, kaldes i sproget anvendt i hadith for Mahdi’en.

I forskellige religioner, der styrer verden, såsom hinduisme, buddhisme, judaisme, kristendom, zarathustrisme og islam, findes der henvisninger til en person, der vil komme som menneskehedens frelser. Disse religioner har som regel givet glade tidender om hans komme, selvom der naturligvis er nogle forskelle i detaljerne, som man kan se bort fra, når disse lærdomme bliver sammenlignet omhyggeligt. Den hellige profets hadith, som alle muslimer er enige om, henviser til den samme sandhed: ’Mahdi’en er af mit afkom.’”

Hubbard skrev: ”Scientologys mål er at gøre individet i stand til at leve en bedre tilværelse ifølge dets egen vurdering og sammen med dets medmennesker og at spille et bedre spil.”

I 1965 skrev Hubbard Scientologys mål:

En civilisation uden vanvid, uden kriminelle og uden krig, hvor duelige mennesker kan trives, og hæderlige mennesker kan have rettigheder, og hvor Mennesket har frihed til at hæve sig til større højder – det er målene for Scientology.

Målene blev første gang fremlagt for en oprørt og forvirret verden i 1950 og ligger helt inden for vor teknologis rækkevidde.

Da Scientology af natur er upolitisk, byder den ethvert menneske fra enhver tro, race eller nation velkommen.

Vi søger ikke revolution. Vi søger kun evolution mod højere stadier af væren for den enkelte og for samfundet.

Vi når vores mål.

Efter årtusinder i uvidenhed om sig selv, sit sind og universet, har Mennesket fået sit gennembrud.

Andre bestræbelser, Mennesket har gjort, er blevet overgået.

Tænkende menneskers kombinerede sandheder gennem 50.000 år, forædlede og gjort stærkere gennem nye opdagelser om Mennesket, har muliggjort denne succes.

Vi byder dig velkommen i Scientology. Vi forventer blot af dig, at du hjælper til med at nå vores mål og med at hjælpe andre. Vi forventer, at du bliver hjulpet.

Scientology er den mest livskraftige bevægelse på Jorden i dag.

I en urolig verden er jobbet dog ikke let. Hvis det på den anden side var det, ville vi ikke være nødt til at udføre det.

Vi respekterer Mennesket og tror på, at det er værd at hjælpe. Vi respekterer dig og tror, at også du kan hjælpe.

Scientology skylder ingen sin hjælp. Vi har intet gjort, som giver os anledning til at sone. Havde vi det, ville vi ikke være opvakte nok nu til at udrette det, vi gør.

Mennesket er mistænksomt over for ethvert tilbud om hjælp. Det er ofte blevet ladt i stikken, og dets tiltro er blevet knust. Alt for ofte har det vist tillid, blot for at blive forrådt. Vi kan begå fejl, for vi bygger en verden med knækkede strå. Men vi vil aldrig svigte din tillid til os, så længe du er en af os.

Solen går aldrig ned over Scientology.

Og måtte en ny dag gry for dig, for dem, du holder af, og for menneskeheden.

Vores mål er enkle, selv om de er høje.

Det vil lykkes for os, og vi kommer nærmere for hver ny omdrejning af Jorden.

Vi tager gerne imod din hjælp.

Vores hjælp er din.

Om Scientologys fremtid skrev Hubbard:

Med anvendelse af Scientology kan Mennesket forebygge vanvid, kriminalitet og krig.

I dag er det vigtigste kapløb på Jorden ikke mellem to forskellige nationer. Det eneste kapløb, der spiller nogen rolle for øjeblikket, er det, der finder sted mellem Scientology og atombomben. Som velkendte autoriteter har sagt, kan Menneskets fremtidsudsigter meget vel afhænge af, hvem der vinder.”

L. Ron Hubbard lod aldrig som om, han var andet end blot et menneske. Men hvis hans arbejde realiseres, så ville det opfylde profetierne om Mahdi’en. Med hensyn til andre religioner så henviser buddhismen til tilbagevenden af Metteyya. Denne profeti er så igen om tilbagevendingen af en mand, der ville afslutte Buddhas værk. Timingen af Metteyyas tilbagevenden er i de kanoniske pali-skrifter fastsat til at blive omkring 2.500 år efter Buddhas død. Det var omtrent det år, hvor Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed blev udgivet i 1950. Det var nogle få korte år efter det, at Hubbard skrev sit digt, Hymn of Asia, hvor han i åbningslinjen spurgte: ”Er jeg Metteyya?” Siden da er Scientology bevægelsen vokset til 8 millioner medlemmer over hele verden, og den bliver ved med at svulme. Scientology har etableret skoler, programmer til rehabilitering af stofmisbrugere og kriminelle og verdensomfattende foranstaltninger til at eliminere årsagerne til sindssyge. Oven på dette er der hele tiden den højnelse af evner, bevidsthed og intelligens hos de mennesker, der modtager den udfordring, Hubbard har kastet foran dem.

Efter at Hubbard forlod sin krop i 1986, har han og Scientology organisationerne bogstaveligt talt modtaget tusinder og atter tusinder af proklamationer, priser og anerkendelser fra regeringer og organisationer og enkeltpersoner verden over.

Konklusion
DOWNLOAD HVIDBOG