IX. Abstrakte definitioner

Hvis religioner skal gives ligeberettigelse af staten, bliver det nødvendigt at tage abstrakte definitionsbegreber i brug for at omfatte mangfoldighederne af religiøse fænomener. En sådan brug af abstrakt sprog, som kunne betragtes som ”klinisk” i den forstand, det ikke forurenes af de særlige traditioner og fordomme om nogen enkelt religion, vil nødvendigvis mislykkes i at opfange alle de reelle kvaliteter i enhver specifik tro. Den vil hverken udtømme de kognitive ej heller de emotionelle aspekter i tro, ritual, symbolisme og institutioner. Denne sociologiske indfaldsvinkel muliggør objektiv sammenligning, analyse og forklaring, men den gør det ikke og foregiver heller ikke at fremføre hele substansen i den indre betydning og emotionelle tiltrækning, som en religion har for dens egne tilhængere.

X. Den nødvendige bestanddel i nye definitioner
DOWNLOAD HVIDBOG