XXV. Oppositionen til nye religioner

Mens magthaverne såvel som offentligheden i almindelighed i vestlig kristendom ofte har defineret religion snævert, i overensstemmelse med den velkendte model fra den vedtagne tradition i ortodoks kristendom, har nye religioner i historiens lange løb været genstand for ofte heftig opposition. Tilfældet går selvfølgelig tilbage til før kristendom i sig selv blev etableret. I den romerske verden var de tidlige kristne selv genstand for beskyldninger, som stadig er velkendte – kristne skulle angiveligt splitte familier; blev anklaget for kræmmeragtige motiver; det forlød, de engagerede sig i sexorgier; og der blev sagt, de forsøgte at infiltrere sociale eliter på jagt efter uheldsvangre, politiske formål. Kristendommens fornemt afvisende karakter tiltrak sådanne påstande, men det samme karaktertræk sammen med dets hvervning af proselyttisk tjenstivrighed gjorde selve kristendommen til et enestående organ for religiøs intolerance, som varede ved i nogle lande og i større eller mindre grad helt op til nyere tider. Således oplevede kvækerne brutal forfølgelse i hænderne på myndighederne i det syttende århundredes England, hvor mange af dem blev fængslet ene og alene på grund af de vedkendte sig deres religiøse tro. Metodisterne, som en ny religion i det attende århundredes England, blev mobbet og slået, og nogle af deres kirker blev revet ned, nogle gange med stiltiende samtykke eller endog på opfordring fra lokale øvrighedspersoner. I slutningen af det nittende århundrede var Frelsens Hær årsag til optøjer, i hvilke nogle af deres medlemmer blev slået ihjel i England, medens de i Schweiz offentligt blev anklaget for bedrag og økonomisk udnyttelse, og mormonerne, der nogle gange blev fængslet, når de søgte at rekruttere nye medlemmer i Skandinavien, blev genstand for lignende anklager. Historien tydeliggør fortegnelsen over opposition til nye former for religiøst og åndeligt udtryk selv i de mere demokratiske og angiveligt mere tolerante lande i den vestlige verden. Over for den historiske fortegnelse står internationale organers nylige resolutioner, som kræver, at stater skal udøve og opfordre til religiøs tolerance, i skarp kontrast.

XXVI. Typerne af nye religioner
DOWNLOAD HVIDBOG