V. Nye definitioner på religion

Lov og teologi er begge normative discipliner, og som konsekvens er det det normative perspektivs fordomme, som de bekendte kulør til, deres definitioner og antagelser. Da nutidens åndsvidenskab har udvidet vores kendskab til andre kulturer, således er det blevet erkendt, at det, der passende er betegnet som ”religion”, ofte afviger i mange enkeltheder i forhold til tro, praksis og institutionelle arrangementer fra de, der karakteriserer kristendom. Som følge af det er en mere omfattende definition af religion blevet søgt, og en som erkender, at andre samfund antager religiøse anskuelser, engagerer sig i religiøse praksisser og bevarer religiøse institutioner forskellige, som de er, fra kristne opfattelser. Forøget bekendtskab med talrige, empiriske tilfælde gjorde antagelsen, der er udtrykt af selv seriøse akademiske kommentatorer i det nittende århundrede, umulig, at andre folk end kristne, jøder og muslimer, ”ingen religion” havde.

VI. Etisk neutrale definitioner
DOWNLOAD HVIDBOG