XIX. Mangfoldighed i religioner: polyteisme

Fra de foregående eksempler på religiøse trossystemer er det tydeligt, at det at tro på et højeste væsen er et utilstrækkeligt kriterium for religion. Til trods for nogle kristne kommentatorers tøvende, gammeldags fordom ville dette punkt generelt få omgående tilslutning fra videnskabsfolk inden for komparative religionsstudier og religionssociologer. Status som en religion ville ikke blive nægtet buddhisme, jainisme eller hinduisme desuagtet fraværet af ethvert begreb om et højeste væsen eller skabergud. Hvis disse eksempler på panteistiske og ateistiske, men ikke desto mindre ubestrideligt religiøse trossystemer frembyder en kontrast til kristne idéer om, hvad en religion burde ligne, så gør polyteistiske anskuelser det også, selvom de ikke så let kan fremvises i organiseret eller sammenhængende form. Taoisme, nu generelt betragtet som en religion i lærebøgerne i komparativ religion, tilvejebringer sådant et tilfælde. I kontrast til åbenbarede religioner trækker taoisme på tilbedelse af natur, mysticisme, fatalisme, politisk kvietisme, magi og anedyrkelse. I århundreder var det officielt anerkendt i Kina som en organiseret religion med templer, tilbedelse og gejstlighed. Den reflekterede over forestillinger om overnaturlige væsner, herunder Jadekejseren, Lao-Tzu, Ling Po (marskal for overnaturlige væsner) og de Otte Udødelige i kinesisk folklore, Byguden, Hjertets Gud blandt andre sammen med utallige ånder. Taoisme mangler dog en højeste skaber, en frelsergud af den kristne slags og en koordineret teologi og kosmologi. Tilfældet taoisme illustrerer den kendsgerning, at religioner ikke opstår helt flyvefærdige som trossystemer, praksis og organisation. De gennemgår udviklingsprocesser i alle disse aspekter, som nogle gange kommer til at omfatte elementer helt i strid med tidligere opfattelser. Sammenvoksninger af myte og ritual og forandringer i organiseringen har været normalt i religionshistorie, og nogle af disse nye elementer er til tider kun delvist assimileret og er på ingen måde altid præsenteret forenelige med hinanden.

XIXa. Mangfoldighed i religioner: et moderne eksempel
DOWNLOAD HVIDBOG