XXXIII. Afslutningsvis

Ligesom akademikere er kommet frem til at erkende vor tids mangfoldighed blandt religioner i dagens samfund, hvis fundamentale menneskerettigheder til religionsfrihed og praksis derfor skal opretholdes, bliver det essentielt, at gamle klichéer for, hvad der udgør religion, bør opgives. I en kulturelt pluralistisk verden kunne religion, som andre sociale fænomener, antage mange former. Hvad, der præcis er en religion, kan ikke bestemmes ved benyttelsen af begreber, der er hentet fra en hvilken som helst bestemt tradition. Kun en højere grad af abstraktion, overordnet hver enkelt kultur og hver enkelt religion, kan inden for en referenceramme rumme omfanget af mangfoldighed af egentlige religiøse bevægelser. Ligesom de konkrete fænomener i en bestemt religion ikke kan tillades at diktere den nødvendige stil for andre trosretninger, har det benyttede sprog også behov for, så vidt det er muligt, at være ubesudlet af specifikke kulturelle bibetydninger. Det er med dette formål, og i lighed med transaktioner vedrørende religioner, at den mulige opgørelse, der er opstillet ovenfor [sektion 11], blev fremsat. Kun med en sådan plan, bevidst konstrueret både til at erkende religions evolutionære karakter og at indordne de forskellige tankefacetter og praksis under uafhængige kategorier, er det sandsynligt, at den store variation i samtidig religion vil få den overvejelse, der tilkommer den.

Bryan Ronald Wilson
28. april 1995
Oxford, England

Forfatter
DOWNLOAD HVIDBOG