XIV. Mangfoldighed i religioner: buddhisme

Buddhisme fremstår som et større eksempel på en religion, som protesterer mod den stiltiende antagelse, at en religion nødvendigvis er monoteistisk. Buddhisme er ikke et system med monoteistisk tro, og selv i de forgreninger af buddhisme, hvor der er et tydeligt engagement i idéen om Buddhaen selv som en frelser for eksempel i Jodoshu og Jodoshinshu Pure Land-sekterne i Japan, når denne opfattelse ikke op til at betragte Buddhaen som en skaber-gud. Buddhisme generelt fornægter ikke en mangfoldighed af guders eksistens og aktivitet, og selvom de i nogle buddhistiske sekter ville være genstand for ærbødighed og forsoning, tildeles de ingen essentiel rolle i verdensordenen, som det anføres i buddhistiske lærer, og bliver virkelig, som mennesker, betragtet som værende underlagt lovene om karma og reinkarnation. For at illustrere karakteren af buddhisme følger nu en kortfattet fremstilling af læren i theravada-buddhismen, buddhismen i Sri Lanka, Burma, Thailand og Cambodja, som generelt af vestlige akademikere betragtes som den ældste tradition.

XV. Theravada-buddhisme
DOWNLOAD HVIDBOG