XX. Mangfoldighed i religiøse traditioner

Mangfoldigheden mellem religioner fuldstændiggøres af mangfoldighed i religioner, og det selv i en autentisk, ortodoks tradition, det vil sige uden hensyn til de forskellige manifestationer i meningsforskelle, som vi allerede har haft lejlighed til at omtale. Det skal erkendes, at konsekvens ikke er et første ønskemål for religion, og selv kristendommen, som har kunnet glæde sig over langt mere systematisk strukturerede mønstre i både doktrin og organisering end nogen anden religion, anerkender ikke desto mindre upræcise formuleringer i doktrinen, dobbelttydigheder, manglende konsekvenser og endda direkte modsigelser. Traditionelt, religiøst sprog selv kristendommens sætter sig bestemt ikke altid for at eliminere dobbelttydigheder, men søger nogen gange endog at fastholde dem. Sådanne sprog fungerer ikke blot, ej heller nødvendigvis primært, for at betegne egenskaber. Det har lige så vigtige funktioner i at kalde på emotionelle responser og i at foreskrive værdier og karakteranlæg. Det kognitive, emotionelle og evaluerende er uløseligt blandet sammen på en måde, der er helt fremmed for videnskabeligt informeret tænkning. Som konsekvens af denne multifunktionalitet, er religions sprog ofte mangelfuldt, når det betragtes videnskabeligt eller retsligt, hvad angår klarhed, definition og specificitet. Det kunne forstås som normalt i religion som i tilfældet med kristendom, når vedholdende intellektuel bestræbelse har været anvendt i århundreder til at udtrykke religiøse doktriner sammenhængende.

XXI. Mangfoldighed og religiøs udvikling
DOWNLOAD HVIDBOG