XXVIII. Bekræftelse af verden i nye religioner

Religioner, der bekræfter verden, støder på intolerance, selvom de i det store og hele tenderer til at støtte oplyste, verdslige værdier. Til trods for deres generelt positive orientering til verden kunne de også have en mission om at fremme social reform specielt i de områder af livet såsom sundhedspleje, uddannelse og religionsfrihed, som er fokus i deres egne karakteristiske værdier. Det afgørende punkt i oppositionen, som de støder på, er, at denne slags religion bliver præsenteret som i sig selv et middel til at erkende fordele af den slags, der er forbundet med dagligdags succeser, i sundhed, kompetence, arbejdseffektivitet, anvendt intelligens og sandsynligvis selv i velstand – i al almindelighed en bedre oplevelse af livet i verden. For traditionalister bliver sådanne ting betragtet som for jordiske til at være passende anliggender for religion – derfor den anklage at bevægelser af denne type ”overhovedet ikke er religioner”. Disse religioner opgiver almindeligvis de traditionelle og emotionelle aspekter i mainstream-kristendom. De er kendetegnet ved en mere systematisk og rationel tilgang til det åndelige og ser kontinuitet mellem åndelig viden og hverdagens forbedring af personlige forhold. Som forskellige religioner anvender de selvfølgelig forskellige teknikker til at frigøre åndelige energier og forklare deres succeser i forskellige udtryk og med henvisning til deres egen lære. Men sociologisk set og helt sikkert ud fra perspektivet religionsfrihed og menneskerettigheder tilbyder disse religioner folk en markant fortolkning af liv og ånd. De påberåber sig almindeligvis en pragmatisk sanktion, når de tilbyder en metode til at opnå højere, åndelige stader, hvis effekt kommer til udtryk i praktiske dagligdags psykiske og materielle goder. Nogle af de tidlige eksempler på verdensbekræftende religioner benyttede et kristent overblik udtrykt til at fremlægge deres orientering – Christian Science og forskellige New Thought-grupper såsom Unity og Divine Science er eksempler. Nyere religioner, som vi kunne regne som verdensbekræftende, stammer ikke fra den kristne tradition. Blandt sådanne kunne Scientology muligvis inkluderes, selvom der i andre tilfælde er en verdensbekræftende orientering afledt fra orientalsk religion som i tilfældet med Soka Gakkai (nichiren-buddhisme) og transcendental meditation af Maharishi.

XXIX. Etos i samtidige nye religioner
DOWNLOAD HVIDBOG