II. Samtidig religiøs mangfoldighed

I de fem sidste årtier er mangfoldigheden af religioner i vestlige samfund forøget markant. Der har været en dramatisk vækst i antallet af nye, religiøse grupper, nogle af dem nyligt importeret til vesten, hovedsagelig fra Orienten. Den tidligere religiøse pluralisme, som næsten udelukkende var begrænset til variationer inden for kristendommen, er blevet udvidet til at omfatte nye opfattelser af åndelighed og nye bevægelser afledt fra andre religiøse traditioner. Orienteringen, lærer, praksisser og organiseringsmønstre i disse forskellige grupper – uanset om de er oprindeligt hjemmehørende der eller importerede – er vidt forskelligartede og ofte helt anderledes end de tilsvarende karakteristika for traditionelle kirker eller sekter. Det bør dog gøres klart, at sammenfaldet med de internationale gruppers signal om religionsfrihed og nye, religiøse bevægelsers hastige formering var tilfældig. De internationale institutioners resolutioner var ikke specifikt rettet til spørgsmålet om tolerance for disse nye religioner. De drejede sig snarere primært om religionsfrihed i den kommunistiske verden og for venskab mellem de forskellige større trosretninger i religiøst pluralistiske samfund. Så mange nye, åndelige minoriteters dukken op i vesten var tilfældig, og tolerancens ånd støttet af internationale institutioner – tolerance som de virkelig er berettiget til – er ikke altid blevet givet dem så beredvilligt.

III. Tolerance i den kristne tradition
DOWNLOAD HVIDBOG